Policy areas

Background

Objectives
  • Fullborda den inre marknaden för varor och tjänster så att den kan fungera som en språngbräda för företagen och industrin in i den globala ekonomin.
  • Främja investeringar i ny teknik, förbättra företagsklimatet, underlätta tillgången till marknader och finansiering (särskilt för småföretagen) och se till att arbetstagarna har den kompetens som industrin behöver.
  • Skapa en kapitalmarknadsunion som ska underlätta för småföretagen att skaffa kapital och göra EU mer attraktivt för investerare.
  • Uppmuntra människor att jobba i andra EU-länder för att tillsätta lediga tjänster och tillgodose behovet av särskild kompetens.
  • Se över direktivet om utstationering av arbetstagare och se till att det följs för att förhindra social dumpning.
  • Främja administrativt samarbete mellan ländernas skattemyndigheter.
  • Få till stånd en gemensam konsoliderad bolagsskattebas och en skatt på finansiella transaktioner på EU-nivå.

Dokument