Področja politike

 • Strategija za enotni trg

  Strategija za enotni trg

  Izkoristiti je treba vse možnosti enotnega trga, da bodo državljani, podjetja in javni organi imeli dostop do blaga in storitev najboljše kakovosti in po konkurenčnih cenah; strokovnjaki lahko hitro in enostavno opravljajo storitve po vsej EU; podjetniki imajo možnosti za inovacije in širitev poslovanja; razvijajo se novi poslovni modeli in storitve; trgovci lažje ustanavljajo podružnice, poslujejo in prodajajo blago zunaj meja svoje države.

 • Unija kapitalskih trgov

  Unija kapitalskih trgov

  Zmanjšanje razdrobljenosti na finančnih trgih, diverzifikacija virov financiranja, krepitev čezmejnega pretoka kapitala in boljši dostop do financiranja za podjetja, zlasti mala in srednje velika.

 • Akcijski načrt za bolj pošteno obdavčitev dohodkov pravnih oseb

  Akcijski načrt za bolj pošteno obdavčitev dohodkov pravnih oseb

  Preprečevanje davčnih zlorab, zagotavljanje trajnostnih prihodkov in spodbujanje boljšega poslovnega okolja na enotnem trgu.

 • Mobilnost delovne sile

  Spodbujanje mobilnosti delavcev, zlasti v sektorjih s stalnim pomanjkanjem delovne sile ter z neustrezno ponudbo znanj in spretnosti, pri tem pa varovati socialne pravice delavcev in omogočiti pošten evropski trg dela.

Najnovejše

Osnovne informacije

Objectives
 • Dokončno oblikovati notranji trg s proizvodi in storitvami ter ga spremeniti v odskočno desko za podjetja in industrijo, da bodo želi uspehe v svetovnem gospodarstvu.
 • Spodbujati naložbe v nove tehnologije, izboljšati poslovno okolje, omogočiti lažji dostop do trgov in financiranja, zlasti za MSP, ter zagotoviti, da bodo imeli delavci znanja, ki jih industrija potrebuje.
 • Vzpostaviti unijo kapitalskih trgov, da bodo mala podjetja laže prišla do denarja in bo Evropa postala privlačnejša za vlagatelje.
 • Spodbujati delavce, da se zaposlijo v drugih državah EU, kjer potrebujejo delavce s posebnimi znanji.
 • Ponovno pregledati direktivo o napotitvi delavcev, zagotoviti njeno dosledno izvajanje in s tem preprečiti socialni damping.
 • Okrepiti pravno sodelovanje med nacionalnim davčnimi upravami.
 • Sprejeti skupno konsolidirano osnovo za davek od dohodkov pravnih oseb in davek na finančne transakcije na ravni EU.

Dokumenti