Policy areas

Background

Objectives
  • Dokončno oblikovati notranji trg s proizvodi in storitvami ter ga spremeniti v odskočno desko za podjetja in industrijo, da bodo želi uspehe v svetovnem gospodarstvu.
  • Spodbujati naložbe v nove tehnologije, izboljšati poslovno okolje, omogočiti lažji dostop do trgov in financiranja, zlasti za MSP, ter zagotoviti, da bodo imeli delavci znanja, ki jih industrija potrebuje.
  • Vzpostaviti unijo kapitalskih trgov, da bodo mala podjetja laže prišla do denarja in bo Evropa postala privlačnejša za vlagatelje.
  • Spodbujati delavce, da se zaposlijo v drugih državah EU, kjer potrebujejo delavce s posebnimi znanji.
  • Ponovno pregledati direktivo o napotitvi delavcev, zagotoviti njeno dosledno izvajanje in s tem preprečiti socialni damping.
  • Okrepiti pravno sodelovanje med nacionalnim davčnimi upravami.
  • Sprejeti skupno konsolidirano osnovo za davek od dohodkov pravnih oseb in davek na finančne transakcije na ravni EU.

Dokumenti