Domenii de acțiune

 • Strategia privind piața unică

  Strategia privind piața unică

  Maximizăm potențialul pieței unice, astfel încât: cetățenii, întreprinderile și autoritățile publice să aibă acces la bunuri și servicii de cea mai bună calitate, la cel mai bun preț; furnizorii de servicii să-și poată desfășura activitatea fără piedici oriunde în UE; antreprenorii să se poate dezvolta și să poată inova; să poată apărea noi modele de afaceri sau servicii; comercianții cu amănuntul să-și poată desfășura activitatea și în afara granițelor.

 • Uniunea piețelor de capital

  Uniunea piețelor de capital

  Reducerea fragmentării piețelor financiare, diversificarea surselor de finanțare, consolidarea fluxurilor transfrontaliere de capital și îmbunătățirea accesului la finanțare al întreprinderilor, în special al IMM-urilor.

 • Un plan de acțiune pentru o impozitare mai echitabilă a întreprinderilor

  Un plan de acțiune pentru o impozitare mai echitabilă a întreprinderilor

  Combatem abuzurile fiscale, ne asigurăm că veniturile statelor sunt durabile și sprijinim ameliorarea mediului de afaceri pe piața unică.

 • Mobilitatea forței de muncă

  Promovăm mobilitatea forței de muncă, în special în cazurile în care cererea de locuri de muncă și respectiv cea de competențe nu se potrivește cu oferta. Protejăm drepturile sociale ale lucrătorilor și susținem o piață echitabilă a muncii.

Noutăți

Context

Objectives
 • să finalizăm piața internă a produselor și a serviciilor și să o transformăm într-o platformă de lansare pentru industria și pentru companiile noastre, astfel încât acestea să prospere în cadrul economiei mondiale
 • să stimulăm investițiile în noi tehnologii, să îmbunătățim mediul de afaceri, să facilităm accesul întreprinderilor europene la piețe și la finanțare, în special pentru IMM-uri, și să ajutăm forța de muncă să-și formeze competențele pe care le cere piața
 • să creăm o uniune a piețelor de capital, pentru a facilita accesul micilor întreprinderi la finanțare și pentru a face din Europa un loc mai atractiv pentru investiții
 • să încurajăm lucrătorii să meargă la muncă în alte țări ale UE pentru a ocupa posturile vacante și pentru a acoperi cererea de competențe specifice
 • să revizuim Directiva privind detașarea lucrătorilor și să ne asigurăm că este aplicată cu strictețe, pentru a preveni dumpingul social
 • să impulsionăm cooperarea administrativă între autoritățile fiscale naționale
 • să susținem adoptarea unei baze comune consolidate pentru impozitarea întreprinderilor și a unei taxe pe tranzacțiile financiare la nivelul UE

Documente