Policy areas

Background

Objectives
  • Inlestu s-suq intern tal-prodotti u s-servizzi u t-trasformazzjoni tiegħu bħala l-punt ta’ tluq għall-kumpaniji u l-industrija tagħna sabiex dawn jirnexxu fl-ekonomija globali.
  • Nistimolaw l-investiment f’teknoloġiji ġodda, intejbu l-ambjent tan-negozju, niffaċilitaw l-aċċess għas-swieq u għall-finanzjament, b’mod partikolari għall-SMEs, u niżguraw li l-ħaddiema jkollhom il-ħiliet li teħtieġ l-industrija.
  • Noħloqu Unjoni tas-Swieq Kapitali, biex ikun eħfef għan-negozji ż-żgħar li jiġġeneraw il-flus u biex l-Ewropa ssir post aktar attraenti għall-investiment.
  • Inħeġġu lill-ħaddiema biex jaċċettaw impjiegi f’pajjiżi oħra tal-UE sabiex jimlew il-postijiet battala u jissodisfaw il-ħtieġa għal ħiliet speċjali.
  • Neżaminaw mill-ġdid id-Direttiva dwar l-Istazzjonar ta' Ħaddiema u niżguraw l-implimentazzjoni stretta tagħha, sabiex jiġi evitat id-dumping soċjali.
  • Inħeġġu l-kooperazzjoni amministrattiva fost l-awtoritajiet nazzjonali tat-taxxa.
  • Naħdmu favur l-adozzjoni ta’ bażi komuni konsolidata tat-taxxa korporattiva u għal taxxa fuq it-tranżazzjonijiet finanzjarji fil-livell tal-UE.