Policy areas

Background

Objectives
  • Pabeigt preču un pakalpojumu iekšējā tirgus izveidi – tas kļūs par atspēriena punktu mūsu uzņēmumu un rūpniecības uzplaukumam pasaules ekonomikas kontekstā.
  • Stimulēt ieguldījumus jaunās tehnoloģijās, pilnveidot uzņēmējdarbības vidi, atvieglot piekļuvi tirgiem un finansējumam (it īpaši MVU) un gādāt, lai darbiniekiem būtu nozarē vajadzīgās prasmes.
  • Izveidot kapitāla tirgu savienību, kurā mazajiem uzņēmumiem būtu vieglāk iegūt līdzekļus, un padarīt Eiropu par ieguldījumiem pievilcīgāku vietu.
  • Mudināt darba ņēmējus pieņemt darba piedāvājumus citās ES valstīs, tā aizpildot vakances un mazinot noteiktu specialitāšu deficītu.
  • Pārskatīt Darba ņēmēju norīkošanas direktīvu un nodrošināt tās striktu īstenošanu, lai nepieļautu sociālo dempingu.
  • Veicināt administratīvo sadarbību starp valstu nodokļu iestādēm.
  • Strādāt, lai ES līmenī tiktu pieņemta kopēja konsolidēta uzņēmumu ienākuma nodokļa bāze un finanšu darījuma nodoklis.