Politikas jomas

 • Vienotā tirgus stratēģija

  Vienotā tirgus stratēģija

  Pilnvērtīgi izmantot vienotā tirgus potenciālu, lai iedzīvotājiem, uzņēmumiem un iestādēm būtu pieejamas vislabākās kvalitātes preces un pakalpojumi par izdevīgu cenu, lai profesionāļi varētu ātri un ērti piedāvāt pakalpojumus visā ES, lai uzņēmēji varētu pievērsties inovācijai un paplašināt darbību, lai rastos jauni uzņēmējdarbības modeļi un pakalpojumi un lai mazumtirgotājiem būtu vienkārši nodibināt uzņēmumu, veikt uzņēmējdarbību un piegādāt preces pāri robežām.

 • Kapitāla tirgu savienība

  Kapitāla tirgu savienība

  Finanšu tirgu sadrumstalotības mazināšana, finansējuma avotu dažādošana, pārrobežu kapitāla plūsmu pastiprināšana un finansējuma pieejamības uzlabošana, īpaši mazajiem un vidējiem uzņēmumiem.

 • Rīcības plāns, kā nodrošināt taisnīgāku nodokļu uzlikšanu uzņēmumiem

  Rīcības plāns, kā nodrošināt taisnīgāku nodokļu uzlikšanu uzņēmumiem

  Cīnīties pret izvairīšanos no nodokļiem, nodrošināt ilgtspējīgus ieņēmumus un veidot uzņēmējdarbībai labvēlīgāku vidi vienotajā tirgū.

 • Darbaspēka mobilitāte

  Atbalstīt darbaspēka mobilitāti, it īpaši nozarēs, kur ir pastāvīgi neaizņemtas darbvietas un neatbilstība starp pieprasītajām un piedāvātajām prasmēm. Tajā pašā laikā aizsargāt darba ņēmēju sociālās tiesības un gādāt, lai Eiropas darba tirgus būtu godīgs.

Jaunumi

Konteksts

Objectives
 • Pabeigt preču un pakalpojumu iekšējā tirgus izveidi – tas kļūs par atspēriena punktu mūsu uzņēmumu un rūpniecības uzplaukumam pasaules ekonomikas kontekstā.
 • Stimulēt ieguldījumus jaunās tehnoloģijās, pilnveidot uzņēmējdarbības vidi, atvieglot piekļuvi tirgiem un finansējumam (it īpaši MVU) un gādāt, lai darbiniekiem būtu nozarē vajadzīgās prasmes.
 • Izveidot kapitāla tirgu savienību, kurā mazajiem uzņēmumiem būtu vieglāk iegūt līdzekļus, un padarīt Eiropu par ieguldījumiem pievilcīgāku vietu.
 • Mudināt darba ņēmējus pieņemt darba piedāvājumus citās ES valstīs, tā aizpildot vakances un mazinot noteiktu specialitāšu deficītu.
 • Pārskatīt Darba ņēmēju norīkošanas direktīvu un nodrošināt tās striktu īstenošanu, lai nepieļautu sociālo dempingu.
 • Veicināt administratīvo sadarbību starp valstu nodokļu iestādēm.
 • Strādāt, lai ES līmenī tiktu pieņemta kopēja konsolidēta uzņēmumu ienākuma nodokļa bāze un finanšu darījuma nodoklis.

Dokumenti