Politikos sritys

 • Bendrosios rinkos strategija

  Bendrosios rinkos strategija

  Viso bendrosios rinkos potencialo išnaudojimas, kad piliečiai, įmonės ir valdžios institucijos galėtų gauti prekes ir paslaugas, kurių kokybė, kaina arba apimtis geriausia; specialistai galėtų greitai ir patogiai teikti paslaugas visoje ES; verslininkai galėtų diegti inovacijas ir plėtoti veiklą; galėtų klestėti nauji verslo modeliai ir paslaugos; mažmenininkams būtų paprasta įsitvirtinti, užsiimti verslu ir tiekti savo produktus į kitas šalis.

 • Kapitalo rinkų sąjunga

  Kapitalo rinkų sąjunga

  Finansų rinkų susiskaidymo mažinimas, finansavimo šaltinių įvairinimas, tarpvalstybinių kapitalo srautų stiprinimas ir įmonių, visų pirma MVĮ, galimybių gauti finansavimą didinimas.

 • Teisingesnio pelno apmokestinimo veiksmų planas

  Teisingesnio pelno apmokestinimo veiksmų planas

  Kova su piktnaudžiavimu mokesčiais, tvarių pajamų užtikrinimas ir geresnės verslo aplinkos bendrojoje rinkoje kūrimas.

 • Darbo jėgos judumas

  Darbo jėgos judumo skatinimas, visų pirma tose srityse, kuriose nuolat trūksta darbuotojų ir gebėjimų paklausa neatitinka pasiūlos, kartu apsaugant darbuotojų socialines teises ir užtikrinant sąžiningumą Europos darbo rinkoje.

Naujausia

Pagrindinė informacija

Objectives
 • Baigti kurti produktų ir paslaugų vidaus rinką, kad įmonėms ir pramonei būtų suteikta galimybė klestėti pasaulio ekonomikoje.
 • Skatinti investuoti į naujas technologijas, gerinti verslo aplinką, sudaryti palankesnes sąlygas, visų pirma MVĮ, patekti į rinkas ir gauti finansavimą, užtikrinti, kad darbuotojai turėtų pramonei reikalingų įgūdžių.
 • Sukurti kapitalo rinkų sąjungą, kad mažoms įmonėms būtų lengviau gauti lėšų, o Europa taptų patrauklesnė investuotojams.
 • Skatinti darbuotojus užpildyti laisvas darbo vietas kitose ES šalyse, kuriose trūksta jų turimų įgūdžių.
 • Persvarstyti Darbuotojų komandiravimo direktyvą ir užtikrinti jos griežtą įgyvendinimą, siekiant išvengti socialinio dempingo.
 • Skatinti administracinį nacionalinių mokesčių institucijų bendradarbiavimą.
 • Siekti, kad ES mastu būtų nustatyta bendra konsoliduotoji pelno mokesčio bazė ir finansinių sandorių mokestis.

Dokumentai