Policy areas

Background

Objectives
  • Baigti kurti produktų ir paslaugų vidaus rinką, kad įmonėms ir pramonei būtų suteikta galimybė klestėti pasaulio ekonomikoje.
  • Skatinti investuoti į naujas technologijas, gerinti verslo aplinką, sudaryti palankesnes sąlygas, visų pirma MVĮ, patekti į rinkas ir gauti finansavimą, užtikrinti, kad darbuotojai turėtų pramonei reikalingų įgūdžių.
  • Sukurti kapitalo rinkų sąjungą, kad mažoms įmonėms būtų lengviau gauti lėšų, o Europa taptų patrauklesnė investuotojams.
  • Skatinti darbuotojus užpildyti laisvas darbo vietas kitose ES šalyse, kuriose trūksta jų turimų įgūdžių.
  • Persvarstyti Darbuotojų komandiravimo direktyvą ir užtikrinti jos griežtą įgyvendinimą, siekiant išvengti socialinio dempingo.
  • Skatinti administracinį nacionalinių mokesčių institucijų bendradarbiavimą.
  • Siekti, kad ES mastu būtų nustatyta bendra konsoliduotoji pelno mokesčio bazė ir finansinių sandorių mokestis.