Érintett szakpolitikai területek

 • Egységes piaci stratégia

  Egységes piaci stratégia

  Célja az egységes piacban rejlő lehetőségeket kiaknázni, hogy az EU polgárai, vállalkozásai és hatóságai a legjobb minőségű és a legjutányosabb árú szolgáltatásokhoz és árukhoz jussanak hozzá, és eközben a legjobb kiszolgálásban részesüljenek; a szakemberek EU-szerte időveszteség és nehézségek nélkül nyújthassák szolgáltatásaikat; a vállalkozóknak lehetőségük legyen innoválni, és üzleti tevékenységüket bővíteni; az új üzleti modellek és szolgáltatások termékeny talajra találjanak; a kiskereskedőknek pedig könnyebb legyen más tagországokban letelepedni, üzleti tevékenységet folytatni és termékeket értékesíteni.

 • Tőkepiaci unió

  Tőkepiaci unió

  A pénzügyi piacok széttagoltságának csökkentése, a finanszírozási források diverzifikálása, a tagállamok közötti tőkeáramlás növelése és a vállalkozások – elsősorban a kis- és középvállalkozások – finanszírozáshoz jutásának javítása

 • Cselekvési terv egy méltányos és hatékony társaságiadó-rendszer kialakításáért

  Cselekvési terv egy méltányos és hatékony társaságiadó-rendszer kialakításáért

  A cselekvési tervvel a Bizottságnak az a célja, hogy visszaszorítsa az adóvisszaéléseket, gondoskodjon a bevételek fenntarthatóságáról, és jobb üzleti környezetet teremtsen az egységes piacon.

 • Munkaerő-mobilitás

  Elő kell mozdítani a munkaerő-mobilitást, főként azokon a területeken, ahol folyamatosan betöltetlenek az álláshelyek, illetve strukturális munkaerőhiány áll fenn. Mindeközben ügyelni kell a munkavállalók szociális jogainak védelmére és arra, hogy az európai munkaerőpiacon tisztességes és méltányos feltételek érvényesüljenek.

Aktualitások

Háttér-információk

Objectives
 • Teljesen kiépíteni az áruk és szolgáltatások belső piacát, hogy annak előnyeivel élve az európai vállalatok és ágazatok a globális gazdasági színtéren is sikeresen megállják a helyüket
 • Ösztönözni az új technológiákba való beruházásokat, javítani az üzleti környezetet, megkönnyíteni a piacokhoz és a pénzforrásokhoz való hozzáférést – különösen a kkv-k számára –, valamint biztosítani, hogy a munkavállalók rendelkezzenek a megfelelő szakmai készségekkel
 • Tőkepiaci uniót létrehozni, hogy a kisvállalkozások könnyebben jussanak finanszírozáshoz, és nagyobb legyen Európa beruházási vonzereje
 • Ösztönözni a munkavállalókat arra, hogy más uniós országokban elhelyezkedve betöltsék az üres álláshelyeket és pótolják az ott hiányzó készségeket
 • Felülvizsgálni a munkavállalók kiküldetéséről szóló irányelvet a szociális dömping elleni fellépés jegyében, és biztosítani a jogszabály következetes alkalmazását
 • Előmozdítani a tagállami adóhatóságok közötti adminisztratív együttműködést
 • Munkálkodni a közös, uniós szintű konszolidált társaságiadó-alap és pénzügyi tranzakciós adó bevezetéséért

Dokumentumok