Područja politike

 • Strategija jedinstvenog tržišta

  Strategija jedinstvenog tržišta

  Oslobađanje punog potencijala jedinstvenog tržišta kako bi građani, poduzeća i javna tijela imali pristup robi i uslugama najbolje kvalitete ili cijene, stručnjaci mogli brzo i praktično nuditi usluge diljem EU-a, poduzetnici mogli uvoditi inovacije i širiti poslovanje, kako bi se mogli razvijati novi poslovni modeli i usluge te kako bi trgovci mogli jednostavno ostvariti poslovni nastan, poslovati i isporučivati svoje proizvode u inozemstvu.

 • Unija tržišta kapitala

  Unija tržišta kapitala

  Smanjivanje rascjepkanosti financijskih tržišta, diversificiranje izvora financiranja, jačanje prekograničnih tokova kapitala i poboljšavanje pristupa poduzeća financiranju, posebno MSP-ova.

 • Akcijski plan za pravednije oporezivanje dobiti poduzeća

  Akcijski plan za pravednije oporezivanje dobiti poduzeća

  Sprečavanje zlouporabe poreznog sustava, osiguravanje održivih prihoda i podupiranje boljeg poslovnog okruženja na jedinstvenom tržištu.

 • Mobilnost radnika

  Promicanje mobilnosti radnika, posebice u područjima gdje postoje trajno nepopunjena radna mjesta i neusklađenost između postojećih i potrebnih vještina, te istodobna zaštita socijalna prava radnika i osiguravanje pravednog europskog tržišta rada.

Aktualno

Kontekst

Objectives
 • dovršenje unutarnjeg tržište proizvoda i usluga kako bi služilo kao odskočna daska za naša poduzeća i industriju u globalnom gospodarstvu
 • poticanje ulaganja u nove tehnologije, poboljšavanje poslovnog okruženja, olakšavanje pristupa tržištima i financiranju, posebice za MSP-ove, te osiguravanje da radnici imaju kvalifikacije potrebne industriji
 • stvaranje unije tržišta kapitala kako bi se malim poduzećima olakšalo prikupljanje sredstava te privuklo više ulaganja u Europu
 • poticanje radnika da prihvate zaposlenje u drugim državama članicama EU-a kako bi se popunila slobodna radna mjesta i udovoljilo potrebama za posebnim vještinama
 • revizija Direktive o upućivanju radnika i osiguravanje njezine stroge provedbe kako bi se spriječio socijalni damping
 • poticanje administrativne suradnje među nacionalnim poreznim tijelima
 • zalaganje u cilju donošenja zajedničke konsolidirane osnovice poreza na dobit i poreza na financijske transakcije na razini EU-a

Documents