Policy areas

Background

Objectives
  • An margadh inmheánach do tháirgí agus seirbhísí a thabhairt i gcrích agus é a úsáid mar áis a chabhróidh lenár ngnólachtaí agus lenár dtionscail dul chun cinn rábach a dhéanamh sa gheilleagar domhanda.
  • Infheistíocht i dteicneolaíochtaí nua a spreagadh, an timpeallacht ghnó a fheabhsú, rochtain ar mhargaí agus ar mhaoiniú a éascú, go háirithe do FBManna, agus a chinntiú go bhfuil na scileanna ag oibrithe atá riachtanach d'earnáil na tionsclaíochta.
  • Aontas na Margaí Caipitil a chruthú le go mbeidh sé níos éasca ar ghnólachtaí beaga airgead a thiomsú agus le go mbeidh an Eoraip níos tarraingtí d'infheisteoirí.
  • Spreagadh a thabhairt d'oibrithe glacadh le poist i mBallstáit eile chun folúntais a líonadh agus an t-éileamh ar shainscileanna a shásamh.
  • Athbhreithniú a dhéanamh ar an Treoir maidir le hOibrithe a Phostú agus a chinntiú go gcuirtear i bhfeidhm go docht í, chun an dumpáil shóisialta a chosc.
  • Comhar riaracháin a spreagadh i measc na n-údarás cánach náisiúnta.
  • Dul chun cinn a dhéanamh maidir le comhbhonn comhdhlúite don cháin chorparáideach agus cáin ar idirbhearta airgeadais a ghlacadh ar leibhéal an Aontais Eorpaigh.

Cáipéisí