Politiikan alat

 • Sisämarkkinastrategia

  Sisämarkkinastrategia

  Sisämarkkinoiden potentiaalin vapauttaminen, jotta kansalaiset, yritykset ja viranomaiset voisivat saada korkeatasoisia tuotteita ja palveluja edullisin hinnoin; ammattimaiset palvelujentarjoajat voisivat tarjota palvelujaan helposti kaikkialla EU:ssa; yrittäjät voisivat innovoida ja laajentaa toimintaansa; uudet menestyvät liiketoimintamallit ja palvelut saisivat jalansijaa ja vähittäiskauppiaat voisivat perustaa yrityksiä, käydä kauppaa ja toimittaa tuotteitaan toisiin maihin.

 • Pääomamarkkinaunioni

  Pääomamarkkinaunioni

  Pääomamarkkinaunionin tavoitteena on vähentää rahoitusmarkkinoiden hajanaisuutta, monipuolistaa rahoituslähteitä, vahvistaa rajat ylittäviä pääomavirtoja ja parantaa yritysten, etenkin pk-yritysten, rahoituksen saantia.

 • Toimintasuunnitelma oikeudenmukaisempaa yhtiöverotusta varten

  Toimintasuunnitelma oikeudenmukaisempaa yhtiöverotusta varten

  Tavoitteena väärinkäytösten torjuminen, kestävät verotulot ja parempi liiketoimintaympäristö sisämarkkinoilla.

 • Työvoiman liikkuvuus

  Työvoiman liikkuvuuden edistäminen erityisesti tilanteissa, joissa työpaikkojen tarjonta ja työnhakijoiden osaaminen eivät vastaa toisiaan (ns. kohtaanto-ongelma). Kaikissa toimissa on turvattava työntekijöiden sosiaaliset oikeudet ja oikeudenmukaiset eurooppalaiset työmarkkinat.

Ajankohtaista

Taustaa

Objectives
 • Tavaroiden ja palvelujen sisämarkkinoiden toteuttaminen ponnahduslaudaksi, jolta yritykset ja teollisuus voivat ponnistaa maailmanlaajuiseen menestykseen.
 • Investoinnit uusiin teknologioihin, liiketoimintaympäristön parantaminen, markkinoille pääsyn ja rahoituksen saannin helpottaminen – erityisesti pk-yrityksille – ja työvoiman ammattitaidon varmistaminen.
 • Pääomamarkkinaunionin luominen helpottamaan pk-yritysten rahoituksen saantia ja lisäämään EU:n houkuttelevuutta sijoituskohteena.
 • Työntekijöiden kannustaminen hakemaan töitä muista EU-maista, jotta avoimet työpaikat saadaan täytettyä ammattitaitoisella työvoimalla.
 • Lähetettyjä työntekijöitä koskevan direktiivin tarkistus ja sen täytäntöönpanon varmistaminen sosiaalisen polkumyynnin estämiseksi.
 • EU-maiden veroviranomaisten hallinnollisen yhteistyön edistäminen.
 • Yhteisen yhdistetyn yhteisöveropohjan ja finanssitransaktioveron edistäminen EU:n tasolla.

Asiakirjat