Policy areas

Background

Objectives
  • Viia lõpule toodete ja teenuste siseturu loomine ning muuta see hüppelauaks äriühingutele ja tööstusettevõtetele, et nad maailmamajanduses hästi toime tuleksid.
  • Soodustada investeerimist uutesse tehnoloogiatesse, parandada ettevõtluskeskkonda, lihtsustada juurdepääsu turgudele ja rahastamisele (eriti VKEde jaoks) ning tagada, et töötajatel on tööstussektoris vajatavad oskused.
  • Luua kapitaliturgude liit, hõlbustades väikeettevõtjatel suurendada oma rahalisi vahendeid ning muutes Euroopa investeeringutele atraktiivsemaks.
  • Julgustada töötajaid asuma tööle teistesse ELi liikmesriikidesse, et täita vabu töökohti ning pakkuda seal konkreetselt vajatavaid oskusi.
  • Vaadata läbi töötajate lähetamise direktiiv ja tagada selle range rakendamine, et vältida sotsiaalset dumpingut.
  • Tagada liikmesriikide maksuasutuste vaheline halduskoostöö.
  • Teha tööd selle nimel, et ELi tasandil võetaks vastu äriühingu tulumaksu ühtne konsolideeritud maksubaas ja finantstehingute maks.