Politikområder

 • Strategien for det indre marked

  Strategien for det indre marked

  Vi skal udnytte det indre markeds potentiale fuldt ud, så borgerne, virksomhederne og de offentlige myndigheder kan få adgang til varer og tjenesteydelser af den højest mulige kvalitet og til den lavest mulige pris. Med et velfungerende indre marked kan de erhvervsdrivende nemt og bekvemt levere tjenesteydelser overalt i EU, iværksættere kan være innovative og ekspandere, nye forretningsmodeller og tjenester kan blomstre, og detailhandlende kan etablere sig, drive forretning og levere deres produkter på tværs af grænserne.

 • Kapitalmarkedsunionen

  Kapitalmarkedsunionen

  Mindre fragmentering på finansmarkederne, diversificering af finansieringskilder, styrkelse af grænseoverskridende kapitalstrømme og bedre adgang til finansiering for virksomheder, især SMV'er.

 • Handlingsplan for en mere fair erhvervsbeskatning

  Handlingsplan for en mere fair erhvervsbeskatning

  Vi skal bekæmpe misbrug af skattereglerne, sikre bæredygtige indtægter og fremme et bedre erhvervsklima på det indre marked.

 • Arbejdskraftens mobilitet

  Vi skal forbedre arbejdskraftens mobilitet, især på områder hvor der er vedvarende mangel på arbejdskraft og uoverensstemmelse mellem udbudte og efterspurgte kompetencer, samtidig med at vi beskytter arbejdstagernes sociale rettigheder og sikrer et retfærdigt arbejdsmarked i EU.

Seneste

Baggrund

Objectives
 • Vi skal fuldføre det indre marked for varer og tjenesteydelser ved at gøre det til en affyringsrampe for vores virksomheder og industrier, så de kan blomstre i den globale økonomi.
 • Vi skal fremme investeringer i nye teknologier, forbedre erhvervsklimaet, lette adgangen til markeder og finansiering, navnlig for SMV'er, og sikre, at arbejdstagerne har de kvalifikationer, som industrien efterspørger.
 • Vi skal skabe en kapitalmarkedsunion, der gør det nemmere for små virksomheder at skaffe penge og gør Europa til et mere attraktivt sted at investere.
 • Vi skal tilskynde arbejdstagerne til at tage job i andre EU-lande, så vi besætter de ledige stillinger og dækker behovet for særlige kompetencer.
 • Vi skal revidere direktivet om udstationering af arbejdstagere og sikre en streng gennemførelse, så vi forebygger social dumping.
 • Vi skal øge det administrative samarbejde mellem EU-landenes skattemyndigheder.
 • Vi skal arbejde for vedtagelse af et fælles konsolideret selskabsskattegrundlag og en skat på finanstransaktioner på EU-plan.

Dokumenter