Policy areas

Background

Objectives
  • dokončit vnitřní trh se zbožím a službami a učinit z něj výchozí bod prosperity podniků a průmyslových odvětví v globální ekonomice
  • stimulovat investice do nových technologií, zlepšit podnikatelské prostředí, usnadnit přístup na trhy a k financování zejména pro malé a střední podniky a zajistit, aby pracovníci měli dovednosti odpovídající potřebám průmyslu
  • vytvořit unii kapitálových trhů, díky níž bude pro malé podniky snazší získat finanční prostředky a EU se stane atraktivnějším místem pro investory
  • motivovat občany k tomu, aby se za prací stěhovali do jiných zemí EU a zaplňovali tak volná pracovní místa tam, kde chybí pracovní síla s jejich dovednostmi
  • provést přezkum směrnice o vysílání pracovníků a zajistit její přísné provádění, aby nedocházelo k sociálního dumpingu
  • stimulovat administrativní spolupráci daňových orgánů jednotlivých členských zemí
  • pracovat na přijetí společného konsolidovaného základu daně z příjmů právnických osob a daně z finančních transakcí na úrovni EU

Dokumenty