Politik

Strategin för EU:s energiunion består av fem delar som hänger samman och förstärker varandra:

Aktuellt

Bakgrund

En energiunion kan ge oss säker och miljövänlig energi till rimligt pris. Den gör att energin kan flöda fritt över gränserna och trygga försörjningen i alla EU-länder och för alla invånare. Ny teknik och bättre infrastruktur kommer att ge hushållen lägre elräkningar och skapa nya jobb och kompetenser, eftersom företagen ökar sin export och stimulerar tillväxten. Det kommer att leda till en hållbar, koldioxidsnål och miljövänlig ekonomi, där EU är världsledande inom förnybar energi och leder kampen mot den globala uppvärmningen.

Vi har redan lagt en viktig grund. Vi har en energi- och klimatstrategi för 2030 och en strategi för energitrygghet, och en integrerad energimarknad för alla EU-länder är inom räckhåll.

Objectives
  • Samla resurser, koppla samman nät och inta en enad förhandlingsposition gentemot länder utanför EU.
  • Diversifiera våra energikällor så att EU snabbt kan byta till andra försörjningskanaler om det blir för ekonomiskt eller politiskt kostsamt att importera från öst.
  • Hjälpa EU-länderna att bli mindre beroende av energiimport.
  • Minska energiförbrukningen i EU med minst 27 procent senast 2030.
  • Bygga vidare på EU:s mål att minska utsläppen av växthusgaser med minst 40 procent till 2030.
  • Göra EU världsledande inom förnybar energi och gå i spetsen för arbetet mot den globala uppvärmningen.

Dokument