Politik

Strategin för EU:s energiunion består av fem delar. Enligt de nya reglerna om energiunionens styrning måste EU-länderna utveckla nationella energi- och klimatplaner som omfattar de här fem delarna för åren 2021–2030.

Bakgrund

Energi är viktigt för alla. Det behövs för belysning, uppvärmning, transporter och industrier. Vi behöver energi till våra tvättmaskiner, datorer, tv-apparater och andra apparater som vi använder nästan utan att tänka på det.

Kommissionen arbetar för att alla i EU ska har tillgång till säker och hållbar energi till rimligt pris.

Objectives
  • Tryggad energiförsörjning
  • En utvidgad inre energimarknad
  • Högre energieffektivitet
  • Minskade utsläpp och en koldioxidsnål ekonomi
  • Stöd till forskning och innovation

Dokument