Področja politike

Strategijo EU za energetsko unijo sestavlja pet tesno povezanih vidikov, ki se medsebojno krepijo:

Najnovejše

Osnovne informacije

Energetska unija predstavlja zanesljivejšo oskrbo s cenovno dostopno in trajnostno energijo, saj bo omogočila prost čezmejni pretok energije in zanesljivo oskrbo v vseh državah EU in za vse Evropejce. Nove tehnologije in obnova infrastrukture bodo pripomogli k zmanjšanju stroškov za energijo v gospodinjstvih, ustvarjanju novih delovnih mest in znanj ter krepitvi izvoza in gospodarske rasti. Evropa bo postala trajnostno, nizkoogljično in okolju prijazno gospodarstvo ter imela vodilno vlogo v proizvodnji energije iz obnovljivih virov in v boju proti globalnemu segrevanju.

Veliko osnovnega dela smo že opravili: Evropska unija je sprejela politiko na področju energije in podnebnih sprememb do leta 2030 in uvedla strategijo zanesljive oskrbe z energijo, vse bliže je tudi enotnemu energetskemu trgu za vse države EU.

Objectives
  • Združiti vire, povezati omrežja, združiti moči v pogajanjih z državami zunaj EU.
  • Diverzificirati vire energije – da bo Evropa lahko hitro prešla na druge vire oskrbe z energijo, če bodo finančni ali politični stroški uvoza z vzhoda postali previsoki.
  • Pomagati državam EU pri zmanjševanju odvisnosti od uvožene energije.
  • Zmanjšati porabo energije v Evropi za 27 odstotkov ali več do leta 2030.
  • Prizadevati si za vsaj 40-odstotno znižanje emisij toplogrednih plinov do leta 2030.
  • Spremeniti EU v največjo uporabnico obnovljivih virov energije na svetu in voditi boj proti globalnemu segrevanju.

Dokumenti