Področja politike

Strategija EU za energetsko unijo ima pet razsežnosti. V skladu z novimi pravili o upravljanju energetske unije morajo države EU pripraviti celovite nacionalne energetske in podnebne načrte, ki bodo zajemali teh pet razsežnosti za obdobje 2021–2030.

Osnovne informacije

Za naš način življenja je energija bistvenega pomena. Potrebujemo jo za razsvetljavo, ogrevanje, promet, industrijo itd. Omogoča delovanje pralnih strojev, računalnikov, televizorjev in drugih naprav, ki jih uporabljamo tako rekoč brez pomisleka.

Evropska komisija si prizadeva, da bi imeli evropski državljani na voljo zanesljivo, trajnostno in cenovno dostopno energijo.

Objectives
  • Zanesljivost oskrbe z energijo
  • Razširitev notranjega trga energije
  • Povečanje energijske učinkovitosti
  • Zmanjšanje emisij in razogljičenje gospodarstva
  • Podpiranje raziskav in inovacij

Dokumenti