Oblasti politiky

Stratégia energetickej únie EÚ má päť základných rozmerov. Podľa nových pravidiel riadenia energetickej únie sa od krajín EÚ vyžaduje, aby vypracovali integrované národné plány v oblasti energetiky a klímy, ktoré pokryjú týchto päť rozmerov na obdobie rokov 2021 až 2030.

Kontext

Energia je pre náš spôsob života nevyhnutná. Potrebujeme ju napríklad na osvetlenie, vykurovanie, dopravu či priemysel. Poháňa naše práčky, počítače, televízory a iné zariadenia, ktoré používame dennodenne.

Cieľom Komisie je zabezpečiť Európanom prístup k bezpečnej, udržateľnej a dostupnej energii.

Objectives
  • Zabezpečenie dodávok energie
  • Rozšírenie vnútorného trhu s energiou
  • Zvyšovanie energetickej efektívnosti
  • Znižovanie emisií a dekarbonizácia hospodárstva
  • Podpora výskumu a inovácie

Dokumenty