Oblasti politiky

Stratégiu energetickej únie EÚ tvorí 5 úzko prepojených a vzájomne sa posilňujúcich rozmerov.

Aktuality

Kontext

Energetická únia znamená bezpečnejšiu, cenovo dostupnejšiu a udržateľnejšiu energiu. Umožní voľný tok energie cez hranice a jej bezpečné dodávky do každej krajiny EÚ, pre každého Európana. Nové technológie a obnovená infraštruktúra umožnia domácnostiam znížiť náklady a podnikom rozšíriť vývoz a stimulovať rast, pretože dôjde k vytvoreniu nových pracovných miest a zručností. Povedie to k vzniku trvalo udržateľného, nízkouhlíkového hospodárstva, ktoré bude šetrné k životnému prostrediu, vďaka čomu sa Európa stane lídrom v oblasti výroby energie z obnoviteľných zdrojov a boja proti globálnemu otepľovaniu.

Cesta je už do veľkej miery vydláždená. Európa má rámec politík v oblasti klímy a energetiky na obdobie do roku 2030, ako aj stratégiu energetickej bezpečnosti. Postupne sa integrovaný trh s energiou pre všetky krajiny EÚ stáva realitou.

Objectives
  • Združiť zdroje, prepojiť siete a spojiť sily pri rokovaniach EÚ s krajinami, ktoré nie sú členmi Únie.
  • Diverzifikovať energetické zdroje, aby mohla Európa rýchlo prejsť na iné zásobovacie trasy v prípade, že za dovoz z Východu musí zaplatiť príliš vysokú cenu – či už finančnú, alebo politickú.
  • Pomôcť krajinám EÚ stať sa nezávislejšími od dovozu energie.
  • Znížiť spotrebu energie v Európe do roku 2030 aspoň o 27 %.
  • Napĺňať cieľ EÚ znížiť emisie skleníkových plynov do roku 2030 aspoň o 40 %.
  • Posunúť EÚ na vedúcu priečku v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov a boja proti globálnemu otepľovaniu.

Dokumenty