Domenii de acțiune

Strategia UE privind uniunea energetică are cinci dimensiuni strâns interconectate, care se susțin reciproc.

Noutăți

Context

Uniunea energetică înseamnă energie mai sigură, mai durabilă și mai ieftină. Ea va permite libera circulație a energiei, dincolo de frontierele naționale, și va furniza mai multă siguranță în aprovizionarea tuturor europenilor. Utilizarea de noi tehnologii și reînnoirea infrastructurii va micșora facturile și va crea noi competențe și locuri de muncă, pe măsură ce companiile își vor extinde exporturile și vor stimula creșterea economică. În același timp, uniunea energetică va contribui la o economie durabilă, cu emisii scăzute de dioxid de carbon și cu impact mai redus asupra mediului, plasând Europa în topul producătorilor de energie din surse regenerabile și al celor care luptă împotriva încălzirii globale.

O parte din baze au fost deja puse. Europa are un cadru de politici privind energia și clima pentru 2030, precum și o strategie pentru securitatea energetică. Suntem foarte aproape de realizarea unei piețe integrate a energiei pentru toate țările UE.

Objectives
  • să punem în comun resurse, să conectăm rețele și să ne exprimăm cu o voce puternică în negocierile cu țări terțe
  • să diversificăm sursele de energie, astfel încât Europa să poată trece rapid la alte canale de aprovizionare în cazul în care costurile financiare sau politice ale importurilor din Est devin prea ridicate
  • să ajutăm țările UE să devină mai puțin dependente de importurile de energie
  • să reducem consumul de energie al UE cu cel puțin 27 % până în 2030
  • să ne dezvoltăm plecând de la obiectivul UE de a emite cu minimum 40 % mai puține gaze cu efect de seră până în 2030
  • să devenim numărul 1 în lume la producția de energie din surse regenerabile și în lupta împotriva încălzirii globale.

Documente