Domenii de acțiune

Strategia UE privind uniunea energetică are cinci dimensiuni. Potrivit noilor norme privind guvernanța uniunii energetice, țările UE trebuie să elaboreze, pentru perioada 2021-2030, planuri naționale energetice și climatice integrate care să acopere aceste cinci dimensiuni.

Context

Fără energie, stilul de viață actual este de neconceput. Cum ar putea funcționa societatea de azi fără electricitate, căldură, transport și industrie? Fără mașini de spălat, calculatoare, televizoare și atâtea alte aparate pe care le folosim automat?

Iată de ce Comisia vrea să se asigure că europenii au acces la energie în mod constant și durabil, la prețuri pe care și le pot permite.

Objectives
  • Securizarea aprovizionării cu energie
  • Extinderea pieței interne a energiei
  • Îmbunătățirea eficienței energetice
  • Reducerea emisiilor și decarbonizarea economiei
  • Sprijinirea cercetării și inovării

Documente