Obszary działalności

Unijna strategia dotycząca unii energetycznej składa się z pięciu części, które są ze sobą powiązane i wzajemnie się uzupełniają.

Aktualności

Kontekst

Unia energetyczna ma zapewnić bezpieczną, zrównoważoną i przystępną cenowo energię. Umożliwi ona swobodny przepływ energii między poszczególnymi krajami oraz bezpieczeństwo dostaw w każdym kraju UE i dla każdego Europejczyka. Dzięki nowym technologiom i odnowionej infrastrukturze obniżą się rachunki gospodarstw domowych, tworzone będą nowe miejsca pracy i rozwijane nowe umiejętności, a firmy zwiększą swój eksport, co będzie sprzyjać wzrostowi gospodarczemu. Będzie to prowadzić do zbudowania zrównoważonej, niskoemisyjnej i przyjaznej dla środowiska gospodarki, a Europa stanie się liderem w produkcji energii odnawialnej i w walce z globalnym ociepleniem.

Poczyniliśmy już pierwsze kroki w tym kierunku – ustanowiliśmy ramy polityki energetyczno-klimatycznej do 2030 r., realizujemy strategię bezpieczeństwa energetycznego, a budowa ogólnoeuropejskiego zintegrowanego rynku energii jest bardziej zaawansowana niż kiedykolwiek dotąd.

Objectives
  • Połączenie zasobów, powiązanie ze sobą sieci i wspólne stanowisko w negocjacjach z państwami spoza UE
  • Zróżnicowanie źródeł energii, tak aby Europa mogła szybko zmienić kanały dostaw, gdyby finansowe lub polityczne koszty importu spoza UE okazały się zbyt wysokie
  • Wspieranie krajów UE w budowaniu większej niezależności energetycznej
  • Zmniejszenie zużycia energii w UE o co najmniej 27 proc. do 2030 r.
  • Osiągnięcie celu w postaci co najmniej 40-procentowego zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych do 2030 r.
  • Zapewnienie Unii pozycji światowego lidera w obszarze produkcji energii ze źródeł odnawialnych i walki z globalnym ociepleniem

Dokumenty