Obszary działalności

W unijnej strategii na rzecz unii energetycznej wyznaczono pięć celów. Zgodnie z nowymi przepisami dotyczącymi zarządzania unią energetyczną kraje UE są zobowiązane do opracowania zintegrowanych krajowych planów w zakresie energii i klimatu, uwzględniających te pięć celów na okres 2021–2030.

Kontekst

Energia ma zasadnicze znaczenie w naszym życiu codziennym. Potrzebujemy jej w różnych celach, np. do oświetlenia, ogrzewania, transportu, w sektorze przemysłu. Energia elektryczna zasila pralki, komputery, telewizory i inne urządzenia, których używamy na co dzień.

Działania Komisji mają na celu zagwarantowanie Europejczykom dostępu do bezpiecznej, zrównoważonej i przystępnej cenowo energii.

Objectives
  • Zabezpieczenie dostaw energii
  • Rozszerzenie wewnętrznego rynku energetycznego
  • Poprawa wydajności energetycznej.
  • Ograniczenie emisji i dekarbonizacja gospodarki
  • Promowanie badań naukowych i innowacji

Dokumenty