Beleidsterreinen

De EU-strategie voor de energie-unie heeft vijf dimensies. Volgens de nieuwe governanceregels voor de energie-unie moeten de EU-landen geïntegreerde nationale energie- en klimaatplannen voor de periode 2021-2030 ontwikkelen, die deze vijf dimensies bestrijken.

Achtergrond

Energie is onmisbaar voor onze manier van leven. We hebben energie nodig voor verlichting, verwarming en vervoer, en voor de industrie. Onze wasmachines, computers, televisies en andere toestellen, die we bijna elke dag en zonder er bij stil te staan gebruiken, kunnen niet zonder.

Daarom moet de Commissie ervoor zorgen dat er altijd genoeg energie is, en dat die ook duurzaam en betaalbaar is.

Objectives
  • De energievoorziening waarborgen
  • De interne energiemarkt verruimen
  • De energie-efficiëntie verhogen
  • De uitstoot verminderen en de economie koolstofarm maken
  • Onderzoek en innovatie ondersteunen

Stukken