Beleidsterreinen

Het EU-beleid voor de energie-unie kent vijf, nauw verweven dimensies die elkaar onderling versterken.

Nieuws

Achtergrond

De energie-unie moet de energievoorziening betrouwbaarder, betaalbaarder en duurzamer maken. Energie zal vrij over de grenzen heen kunnen stromen en nergens in de EU zal het aan energie ontbreken. Nieuwe technologieën en infrastructuurvoorzieningen maken energie goedkoper en verhogen de werkgelegenheid. De energie-unie is ook goed voor de export en de groei. Zij maakt de economie duurzamer, koolstofarmer en milieuvriendelijker, waardoor Europa koploper blijft als het gaat om duurzame energieopwekking en klimaatbehoud.

De basis hiervoor is al gelegd: Europa beschikt al over een energie- en klimaatbeleid voor 2030 en over een strategie voor energiezekerheid. Intussen staan we dichter dan ooit bij een geïntegreerde energiemarkt.

Objectives
  • Middelen bundelen, netwerken koppelen en eensgezind onderhandelen met landen buiten de EU.
  • Energiebronnen diversifiëren, zodat Europa snel andere bevoorradingskanalen kan aanspreken als de invoer van buiten de EU te duur of politiek onmogelijk wordt
  • EU-landen minder afhankelijk maken van ingevoerde energie
  • Het energieverbruik in Europa voor 2030 met 27% of meer terugbrengen
  • Verdergaan dan de EU-doelstelling van 40% minder broeikasgassen in 2030
  • De EU tot nummer één van de wereld maken voor hernieuwbare energie en klimaatbehoud

Stukken