Oqsma ta' politika

L-istrateġija tal-Unjoni tal-Enerġija tal-UE hija magħmula minn 5 dimensjonijiet relatati mill-qrib u li jsaħħu lil xulxin.

L-aktar reċenti

Sfond

L-Unjoni tal-Enerġija tfisser enerġija aktar sikura, affordabbli u sostenibbli. Din se tippermetti fluss ħieles tal-enerġija bejn il-fruntieri u provvista sikura f’kull pajjiż tal-UE, għal kull ċittadin Ewropew. It-teknoloġiji ġodda u l-infrastruttura mġedda se jnaqqsu l-kontijiet domestiċi u joħolqu impjiegi u ħiliet ġodda, hekk kif il-kumpaniji jespandu l-esportazzjonijiet u jagħtu spinta lit-tkabbir. L-Unjoni tal-Enerġija se twassal għal ekonomija sostenibbli, b’livell baxx ta’ karbonju u favur l-ambjent, li tqiegħed lill-Ewropa fuq quddiem nett fil-produzzjoni tal-enerġija rinnovabbli u fil-ġlieda kontra t-tisħin globali.

Diġà sar ħafna xogħol ta’ bażi importanti. L-Ewropa għandha qafas ta’ politika għall-enerġija u l-klima għall-2030, kif ukoll strateġija għas-sigurtà tal-enerġija. Sadanittant, ninsabu eqreb minn qatt qabel lejn suq integrat tal-enerġija għall-pajjiżi kollha tal-UE.

Objectives
  • Inqassmu r-riżorsi, nikkollegaw in-netwerks u ngħaqqdu s-setgħa tal-UE waqt negozjati ma’ pajjiżi mhux tal-UE.
  • Niddiverstifikaw is-sorsi tal-enerġija – sabiex l-Ewropa tkun tista’ taqleb malajr għal mezzi oħra ta’ forniment jekk il-kost finanzjarju jew politiku għall-importazzjoni mil-Lvant isir għoli żżejjed.
  • Ngħinu lill-pajjiżi tal-UE biex dawn isiru inqas dipendenti fuq l-importazzjonijiet tal-enerġija.
  • Innaqqsu l-użu tal-enerġija tal-Ewropa b’mill-inqas 27% sal-2030
  • Nibnu fuq l-għan li sal-2030 l-emissjonijiet ta' gassijiet b’effett ta’ serra jitnaqqsu b'mill-inqas 40%.
  • Nagħmlu lill-UE l-ewwel fid-dinja fl-enerġija rinnovabbli u l-protagonista ewlenija fil-ġlieda kontra t-tisħin globali.

Atti