Politikas jomas

ES enerģētikas savienības stratēģijas pamatā ir pieci savstarpēji cieši saistīti principi.

Konteksts

Enerģētikas savienība nozīmē, ka enerģija tiek padarīta drošāka, cenas ziņā pieejama un ilgtspējīga. Tā pavērs brīvu enerģijas plūsmu pāri robežām un drošu tās piegādi ikvienai ES valstij un ikvienam eiropietim. Jaunas tehnoloģijas un atjaunota infrastruktūra samazinās rēķinus mājsaimniecībām un, uzņēmumiem paplašinot eksportu un stimulējot izaugsmi, radīs jaunas darbvietas un prasmes. Šādi tiks radīta ilgtspējīga un videi draudzīga mazoglekļa ekonomika, kas Eiropu izvirza atjaunojamo energoresursu izmantošanas un globālās sasilšanas apkarošanas avangardā.

Ir jau veikti svarīgi sagatavošanas darbi. Eiropai ir klimata un enerģētikas politikas satvars laikposmam līdz 2030. gadam, kā arī energoapgādes drošības stratēģija. Tikmēr tuvāk nekā jebkad agrāk ir nonākts līdz visām ES valstīm paredzētam integrētam enerģijas tirgum.

Objectives
  • Apvienot resursus, savienot tīklus un apvienot ES spēkus sarunām ar ārpussavienības valstīm.
  • Dažādot energoavotus, lai Eiropa varētu ātri pārslēgties uz citiem piegādes kanāliem, ja imports no austrumiem finansiālā vai politiskā izteiksmē sāk izmaksāt pārāk dārgi.
  • Palīdzēt ES valstīm mazināt atkarību no enerģijas importa.
  • Līdz 2030. gadam par vismaz 27 % samazināt Eiropas energopatēriņu.
  • Balstīties uz ES izvirzīto mērķvērtību — līdz 2030. gadam emitēt vismaz par 40 % mazāk siltumnīcefekta gāzu.
  • Panākt, ka attiecībā uz atjaunojamiem energoresursiem ES ir pirmajā vietā pasaulē, un vadīt pretdarbību globālajai sasilšanai.

Dokumenti