Politikas jomas

ES enerģētikas savienības stratēģijai ir piecas dimensijas. Saskaņā ar jaunajiem Enerģētikas savienības pārvaldības noteikumiem ES valstīm laikposmam no 2021. līdz 2030. gadam jāizstrādā integrēti nacionālie enerģētikas un klimata plāni, kas aptver šīs piecas dimensijas.

Konteksts

Enerģija mums ir ikdienas nepieciešamība. To izmantojam, piemēram, apgaismojumam, apkurei, transportam un rūpniecībai. Tā darbina mūsu veļas mašīnas, datorus, televizorus un citas ierīces, ko ieslēdzam ik dienas, pat nedomājot.

Eiropas Komisija cenšas nodrošināt, lai Eiropas iedzīvotājiem būtu piekļuve drošai, ilgtspējīgai un cenas ziņā pieejamai enerģijai.

Objectives
  • Energoapgādes nodrošināšana
  • Iekšējā enerģijas tirgus paplašināšana
  • Energoefektivitātes uzlabošana
  • Emisiju samazināšana un ekonomikas dekarbonizācija
  • Atbalsts zinātnei un inovācijai

Dokumenti