Politikos sritys

ES energetikos sąjungos strategiją sudaro penki matmenys. Pagal naujas energetikos sąjungos valdymo taisykles ES šalys turi parengti integruotus nacionalinius energetikos ir klimato srities veiksmų planus, kurie apimtų šiuos penkis matmenis 2021–2030 m.

Pagrindinė informacija

Energija yra labai svarbi mūsų gyvenimo būdui. Pavyzdžiui, mums ji būtina apšvietimo, šildymo, transporto, pramonės reikmėms. Ji maitina mūsų skalbykles, kompiuterius, televizorius ir kitus prietaisus, kuriais naudojamės apie tai net nesusimąstydami.

Komisija siekia užtikrinti, kad europiečiai galėtų naudotis saugia, tvaria ir nebrangia energija.

Objectives
  • Patikimo energijos tiekimo užtikrinimas
  • Energijos vidaus rinkos plėtra
  • Energijos vartojimo efektyvumo didinimas
  • Teršalų išmetimo ir ekonomikos priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimas
  • Parama moksliniams tyrimams ir inovacijoms

Dokumentai