Politikos sritys

ES energetikos sąjungos strategiją sudaro 5 glaudžiai susiję ir vienas kitą stiprinantys aspektai.

Naujausia

Pagrindinė informacija

Energetikos sąjungos siekis – saugesnė, įperkamesnė ir tvaresnė energija. Joje energija galės laisvai tekėti per valstybių sienas ir jos tiekimas bus užtikrintas kiekvienam bet kurios ES šalies gyventojui. Naujos technologijos ir atnaujinta infrastruktūra padės mažinti namų ūkių išlaidas energijai ir kurti naujas darbo vietas bei ugdyti įgūdžius, nes įmonės didins savo eksporto apimtį ir skatins ekonomikos augimą. Tai padės sukurti tvarią mažo anglies dioksido kiekio technologijų ir aplinką tausojančią ekonomiką, o Europa bus lyderė atsinaujinančiosios energijos gamybos ir kovos su visuotiniu atšilimu srityse.

Jau atlikti svarbūs pirminiai darbai: Europa yra parengusi pagrindines energetikos ir klimato sričių politikos priemones iki 2030 m. ir energetinio saugumo strategiją. Labai priartėta prie integruotos visų ES šalių energijos rinkos sukūrimo.

Objectives
  • Sutelkti išteklius, sujungti tinklus ir suvienyti ES jėgas derantis su ES nepriklausančiomis šalimis.
  • Įvairinti energijos išteklius, kad Europa galėtų greitai pakeisti tiekėjus, jei iš Rytų tiekiamos energijos kaina komerciniu arba politiniu požiūriu taptų per didelė.
  • Padėti ES šalims tapti mažiau priklausomoms nuo energijos importo.
  • Europos energijos vartojimą iki 2030 m. sumažinti 27 % arba daugiau.
  • Remtis ES tikslu išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį iki 2030 m. sumažinti bent 40 %.
  • Pasiekti, kad ES pirmautų pasaulyje pagal atsinaujinančiųjų energijos išteklių naudojimą ir būtų kovos su visuotiniu atšilimu priešakyje.

Dokumentai