Područja politike

Strategija energetske unije EU-a sastoji se od pet blisko povezanih dimenzija koje se međusobno nadopunjuju.

Aktualno

Kontekst

Cilj je energetske unije pružanje sigurnije, pristupačnije i održivije energije. Tako će se omogućiti slobodan protok energije preko granica te osigurati opskrba u svakoj zemlji EU-a, za sve Europljane. S pomoću novih tehnologija i obnovljene infrastrukture smanjit će se troškovi kućanstava te stvoriti nova radna mjesta i vještine jer će poduzeća povećavati izvoz i ostvarivati veći rast. To će dovesti do održivog, niskougljičnog i ekološki prihvatljivog gospodarstva, čime će Europa postati predvodnik u proizvodnji obnovljive energije i borbi protiv globalnog zatopljenja.

Važni temelji za to već su položeni: Europa ima okvir za klimatsku i energetsku politiku za 2030., kao i strategiju energetske sigurnosti. U međuvremenu, integrirano energetsko tržište za sve zemlje EU-a bliže je nego ikad.

Objectives
  • Udružiti resurse, povezati mreže i ujediniti snage EU-a pri pregovaranju sa zemljama izvan EU-a.
  • Proizvoditi energiju iz raznovrsnijih izvora kako bi se Europa brzo mogla prebaciti na druge kanale opskrbe ako financijska ili politička cijena uvoza s istoka postane previsoka.
  • Pomoći zemljama EU-a da smanje svoju ovisnost o uvozu energije.
  • Smanjiti potrošnju energije u Europi za 27 % ili više do 2030.
  • Unaprijediti EU-ov cilj smanjenja emisija stakleničkih plinova za najmanje 40 % do 2030.
  • Postići da EU postane vodeći u svijetu u pogledu energije iz obnovljivih izvora te da predvodi borbu protiv globalnog zatopljenja.

Documents