Réimsí beartais

Tá straitéis an Aontais Eorpaigh don Aontas Fuinnimh bunaithe ar chúig cinn de phríomhghnéithe. De réir na rialacha nua maidir le rialachas an aontais fuinnimh, tá ceangal ar thíortha an Aontais Eorpaigh Pleananna Comhtháite Náisiúnta Fuinnimh agus Aeráide a fhorbairt a chumhdaíonn na cúig ghné sin don tréimhse 2021 go dtí 2030.

Cúlra

Fuinneamh dár slí mhaireachtála, ní féidir déanamh gan é. Tá sé ag teastáil uainn, mar shampla, le haghaidh soilsiú, teasa, iompair agus tionscail. Is é a chuireann ár n-innill níocháin, ár ríomhairí, ár dteilifíseáin agus gléasanna eile ar obair.

Is é cur chuige an Choimisiúin deimhin a dhéanamh de go bhfuil teacht ag muintir na hEorpa ar fhuinneamh atá slán, inbhuanaithe agus inacmhainne.

Objectives
  • Soláthair fuinnimh a chinntiú
  • An margadh fuinnimh inmheánach a leathnú
  • Éifeachtúlacht fuinnimh a mhéadú
  • Astaíochtaí a laghdú agus an geilleagar a dhícharbónú
  • Taighde agus nuálaíocht a chothú

Cáipéisí