Politiikan alat

EU:n energiaunionistrategia käsittää 5 toisiinsa liittyvää ja toisiaan tukevaa ulottuvuutta.

Ajankohtaista

Taustaa

Energiaunionin tavoitteena on turvattu, kohtuuhintainen ja kestävä energiansaanti. Se avaa mahdollisuuden energiavirtojen vapaalle liikkuvuudelle yli rajojen ja turvaa energiansaannin kaikkien EU-maiden kansalaisille. Uudet teknologiat ja infrastruktuurin uusiminen auttavat pienentämään kotitalouksien energialaskua ja luomaan uusia työpaikkoja ja osaamista yritysten kasvaessa ja laajentaessa vientiään. Energiaunioni johtaa kestävään, vähähiiliseen ja ympäristöystävälliseen talouteen ja nostaa Euroopan johtavaan asemaan uusiutuvan energian tuotannossa ja maapallon lämpenemisen torjunnassa.

Tärkeä pohjatyö on jo tehty: EU on lyönyt lukkoon energia- ja ilmastopolitiikan puitteet vuoteen 2030 ja laatinut energiaturvallisuusstrategian. Lisäksi kaikkien EU-maiden yhdentyneet energiamarkkinat ovat lähellä toteutumista.

Objectives
  • koota yhteen EU-maiden resurssit, yhdistää energiaverkot ja pysyä yhtenä rintamana neuvoteltaessa EU:n ulkopuolisten maiden kanssa
  • monipuolistaa energialähteitä, jotta EU voi vaihtaa nopeasti toimituskanavaa, jos idästä hankittavan energian hinta nousee taloudellisesti tai poliittisesti liian korkeaksi
  • auttaa EU-maita vähentämään riippuvuuttaan tuontienergiasta
  • vähentää EU:n energiankulutusta vähintään 27 prosenttia vuoteen 2030 mennessä
  • vähentää EU:n kasvihuonekaasupäästöjä vähintään 40 prosenttia vuoteen 2030 mennessä
  • nostaa EU johtavaksi toimijaksi uusiutuvan energian alalla ja ilmastonmuutoksen torjunnassa

Asiakirjat