Poliitikavaldkonnad

ELi energialiidu strateegial on viis mõõdet. Energialiidu juhtimist käsitlevate uute eeskirjade kohaselt peavad ELi riigid ajavahemikuks 2021–2030 välja töötama nimetatud mõõtmeid hõlmavad lõimitud riiklikud energia- ja kliimakavad.

Taust

Energia on meile eluks hädavajalik. Vajame seda näiteks valgustuse, kütte, transpordi ja tööstuse jaoks. Energia abil töötavad meie pesumasinaid, arvutid, televiisorid ja muud seadmed, mida kasutame iseenesestmõistetavalt.

Komisjon soovib eurooplastele tagada turvalise, kestliku ja taskukohase juurdepääsu energiale.

Objectives
  • Energiavarustuskindluse tagamine
  • Energia siseturu laiendamine
  • Energiatõhususe suurendamine
  • Heitkoguste vähendamine ja majanduse dekarboniseerimine
  • Teadusuuringute ja innovatsiooni toetamine

Dokumendid