Poliitikavaldkonnad

ELi energialiidu strateegia koosneb viiest omavahel tihedalt seotud ja üksteist tugevdavast mõõtmest.

Viimati lisatud

Taust

Energialiit tähendab kindlamat, taskukohasemat ja säästvamat energiat. See võimaldab energiavoogude vaba piiriülest liikumist ning tagab turvalise energiavarustuse igas ELi riigis ja iga eurooplase jaoks. Uued tehnoloogiad ja uuendatud taristud vähendavad majapidamiste energiaarveid ning loovad uusi töökohti ja oskusi, kuna ettevõtted laiendavad eksporti ja edendavad kasvu. See toob kaasa säästva, vähese CO2-heitega ning keskkonnasäästliku majanduse, asetades Euroopa taastuvenergia tootmises ning üleilmse soojenemise vastases võitluses esikohale.

Juba ongi astutud olulisi samme. Euroopal on olemas kliima- ja energiapoliitika raamistik aastani 2030 ning energiajulgeoleku strateegia. Samal ajal on kõiki ELi riike hõlmav integreeritud energiaturg lähemal kui kunagi varem.

Objectives
  • Koondab ressursse, ühendab võrgustikke ja liidab ELi mõjuvõimu läbirääkimistel ELi mittekuuluvate riikidega.
  • Mitmekesistab meie energiaallikaid, et Euroopa saaks kiiresti vahetada tarnekanaleid juhul, kui idast imporditava energia hind muutub rahanduslikus või poliitilises mõttes liiga kulukaks.
  • Aitab ELi liikmesriikidel vähendada sõltuvust energia impordist.
  • Vähendab aastaks 2030 Euroopa energiatarbimist vähemalt 27%.
  • Tugineb ELi eesmärgile vähendada kasvuhoonegaaside heitkoguseid 2030. aastaks vähemalt 40%.
  • Viib ELi maailmas juhtpositsioonile taastuvenergia ja üleilmse soojenemise vastu võitlemise valdkondades.

Dokumendid