Τομείς πολιτικής

Η στρατηγική της ΕΕ για την ενεργειακή ένωση περιλαμβάνει πέντε διαστάσεις. Σύμφωνα με τους νέους κανόνες για τη διακυβέρνηση της ενεργειακής ένωσης, οι χώρες της ΕΕ οφείλουν να καταρτίσουν ολοκληρωμένα εθνικά σχέδια για την ενέργεια και το κλίμα, τα οποία να καλύπτουν τις πέντε αυτές διαστάσεις για την περίοδο 2021-2030.

Γενικό πλαίσιο

Η ενέργεια είναι ζωτικό στοιχείο του τρόπου ζωής μας. Χρειαζόμαστε την ενέργεια για τον φωτισμό, τη θέρμανση, τις μεταφορές και τη βιομηχανία. Χρειαζόμαστε την ενέργεια για τη λειτουργία των πλυντηρίων, των υπολογιστών, των τηλεοράσεων και άλλων συσκευών που χρησιμοποιούμε σχεδόν χωρίς σκέψη.

Στόχος της Επιτροπής είναι να διασφαλίσει ότι όλοι οι Ευρωπαίοι έχουν πρόσβαση σε ασφαλή, βιώσιμη και οικονομικά προσιτή ενέργεια.

Objectives
  • Εξασφάλιση του ενεργειακού εφοδιασμού
  • Επέκταση της εσωτερικής αγοράς ενέργειας,
  • Αύξηση της ενεργειακής απόδοσης
  • Μείωση των εκπομπών και απαλλαγή της οικονομίας από τις ανθρακούχες εκπομπές
  • Στήριξη της έρευνας και της καινοτομίας

Έγγραφα