Τομείς πολιτικής

Η στρατηγική της ΕΕ για την Ενεργειακή Ένωση έχει 5 άρρηκτα συνδεδεμένες και αλληλοενισχυόμενες διαστάσεις

Επικαιρότητα

Γενικό πλαίσιο

Ενεργειακή Ένωση σημαίνει ασφαλέστερη, φθηνότερη και βιωσιμότερη ενέργεια. Επιτρέπει την ελεύθερη ροή ενέργειας πέραν των εθνικών συνόρων και τον ασφαλή εφοδιασμό όλων των χωρών της ΕΕ με ενέργεια, για κάθε Ευρωπαίο. Χάρη στην ανάπτυξη νέων τεχνολογιών και την ανακαίνιση των υποδομών, θα μειωθούν οι λογαριασμοί των νοικοκυριών και θα δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας και δεξιότητες, καθώς οι επιχειρήσεις θα επεκτείνουν τις εξαγωγές τους και θα τονώσουν την ανάπτυξη. Η Ενεργειακή Ένωση θα οδηγήσει σε μια βιώσιμη και φιλοπεριβαλλοντική οικονομία με χαμηλές ανθρακούχες εκπομπές, εξασφαλίζοντας την ηγετική θέση της Ευρώπης στην παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, καθώς και στην καταπολέμηση της υπερθέρμανσης του πλανήτη.

Ήδη έχουν γίνει σημαντικά βήματα: η Ευρώπη διαθέτει ένα πλαίσιο πολιτικής για την ενέργεια και το κλίμα με ορίζοντα το 2030, και μια στρατηγική ενεργειακής ασφάλειας. Στο μεταξύ, η υλοποίηση μιας ολοκληρωμένης αγοράς ενέργειας για όλες τις χώρες της ΕΕ βρίσκεται πιο κοντά από ποτέ.

Objectives
  • Συγκέντρωση πόρων, σύνδεση δικτύων και συνένωση των δυνάμεων των χωρών της ΕΕ στις διαπραγματεύσεις με άλλες χώρες.
  • Διαφοροποίηση των ενεργειακών μας πηγών, έτσι ώστε η Ευρώπη να μπορεί γρήγορα να στρέφεται σε άλλους διαύλους ενεργειακού εφοδιασμού, όταν το οικονομικό ή πολιτικό κόστος της εισαγωγής ενέργειας από Ανατολάς γίνεται δυσβάστακτο.
  • Μείωση της εξάρτησης των χωρών της ΕΕ από τις εισαγωγές ενέργειας.
  • Μείωση της χρήσης ενέργειας στην Ευρώπη κατά 27% ή και περισσότερο μέχρι το 2030
  • Στήριξη του στόχου της ΕΕ για μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου τουλάχιστον κατά 40% έως το 2030
  • Ηγετική θέση της ΕΕ παγκοσμίως στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και στην καταπολέμηση της υπερθέρμανσης του πλανήτη

Έγγραφα