Politikområder

EU's strategi for energiunionen består af 5 tæt forbundne og indbyrdes forstærkende dimensioner.

Seneste

Baggrund

Energiunionen betyder, at energien gøres mere bæredygtig, sikker og økonomisk overkommelig. Det vil betyde, at energien kan strømme frit på tværs af grænserne, og at alle EU-lande og alle europæere kan nyde godt af sikker forsyning. Nye teknologier og fornyet infrastruktur mindsker husstandenes regninger og skaber nye job og kvalifikationer, alt imens virksomhederne øger eksporten og sætter skub i væksten. Det vil føre til en bæredygtig og miljøvenlig lavemissionsøkonomi, der gør Europa førende inden for produktion af vedvarende energi og bekæmpelse af den globale opvarmning.

Der er allerede udført vigtigt grundlæggende arbejde. Europa har en politikramme for energi og klima for 2030 og en energisikkerhedsstrategi. Samtidig er et integreret energimarked for alle EU-lande tættere på end nogensinde.

Objectives
  • Samle ressourcer, forbinde netværk og forene EU's kræfter, når der forhandles med tredjelande.
  • Diversificere energikilderne, så Europa hurtigt kan skifte til andre forsyningskanaler, hvis de økonomiske eller politiske omkostninger ved import fra øst bliver for høje.
  • Hjælpe EU-landene til at blive mindre afhængige af energiimport.
  • Reducere Europas energiforbrug med 27 % eller mere inden 2030.
  • Opfylde EU's mål om at reducere drivhusgasemissionerne med mindst 40 % inden 2030.
  • Gøre EU til verdens førende inden for vedvarende energi og gå foran i bekæmpelsen af den globale opvarmning.

Dokumenter