Oblasti politiky

Strategie energetické unie EU má pět aspektů. Podle nových pravidel správy energetické unie jsou členské státy povinny vypracovat na období 2021–2030 integrované vnitrostátní plány pro oblasti energetiky a klimatu, které budou z těchto pěti aspektů vycházet.

Souvislosti

Energie je pro náš současný způsob života nezbytná. Potřebujeme ji k osvětlení, k vytápění, v dopravě a průmyslu. Napájí naše pračky, počítače, televizory a jiná zařízení, které považujeme za samozřejmost.

Cílem Komise je zajistit, aby Evropané měli přístup energii, která bude bezpečná, udržitelná a cenově dostupná.

Objectives
  • Zabezpečení dodávek energie
  • Rozšíření vnitřního trhu s energií
  • Zvýšení energetické účinnosti
  • Snížení emisí a dekarbonizace hospodářství
  • Podpora výzkumu a inovací

Dokumenty