Oblasti politiky

Strategie EU pro energetickou unii má 5 úzce propojených a vzájemně se posilujících rozměrů.

Novinky

Souvislosti

Cílem energetické unie je zvýšit energetickou bezpečnost, dostupnost a udržitelnost energetických zdrojů v EU. Umožní se tak volný tok energie přes hranice a zajistí bezpečnost energetických dodávek v každé zemi Unie pro všechny občany. Nové technologie a renovovaná infrastruktura umožní domácnostem snížit náklady na energii a podnikům rozšířit vývoz a stimulovat růst, neboť se vytvoří nová pracovní místa a dovednosti. To povede ke vzniku udržitelné, nízkouhlíkové ekonomiky šetrné k životnímu prostředí, díky čemuž se Evropa dostane do čela výroby energie z obnovitelných zdrojů a boje proti globálnímu oteplování.

Základy již k tomu byly položeny. Evropa má hotový rámec politiky v oblasti klimatu a energetiky do roku 2030 a také strategii pro zajištění dodávek energie. Stejně tak se připravuje vznik integrovaného trhu s energií pro všechny země EU.

Objectives
  • sdílet zdroje, propojit sítě a spojit síly při vyjednávání EU se zeměmi, které nejsou členy Unie
  • diverzifikovat energetické zdroje – aby se Evropa v případě náhlého zvýšení cen dodávek energie z Východu nebo v případě politického napětí mohla rychle přeorientovat na jiné dodavatelské řetězce
  • pomáhat zemím EU zbavit se závislosti na dovozech energie
  • snížit spotřebu energie v Evropě do roku 2030 o minimálně 27 %
  • dosáhnout cíle EU, aby se do roku 2030 vypouštělo alespoň o 40 % méně skleníkových plynů
  • jít ostatním příkladem ve využívání obnovitelných zdrojů energie, jakož i v boji proti globálnímu oteplování

Dokumenty