Области на политиката

Стратегията на ЕС за енергиен съюз има пет измерения. Съгласно новите правила относно управлението на енергийния съюз страните от ЕС трябва да изготвят интегрирани национални планове в областта на енергетиката и климата, които обхващат тези пет измерения за периода 2021 — 2030 г.

Контекст

Енергията е от основно значение за нашия начин на живот. Нуждаем се от нея, например за осветление, отопление, транспорт и за промишлеността. Тя захранва нашите перални машини, компютри, телевизори и толкова други устройства, които ползваме почти без да се замисляме.

Комисията се стреми да осигури достъп на европейците до сигурна, устойчива и достъпна енергия.

Objectives
  • Сигурни енергийни доставки
  • Разширяване на вътрешния енергиен пазар
  • Повишаване на енергийната ефективност
  • Намаляване на емисиите и декарбонизация на икономиката
  • Подпомагане на научните изследвания и иновациите

Документи