Действия

Енергията трябва да се пренася свободно в целия ЕС — без никакви технически или регулаторни пречки. Само тогава доставчиците на енергия ще могат да се конкурират свободно и да предлагат най-добрите цени, а Европа ще може да постигне своя пълен потенциал в областта на енергията от възобновяеми източници.