Sidans innehåll

Politik

Den digitala inre marknaden består av tre delar:

Aktuellt

Bakgrund

Många i EU stöter på problem när de använder verktyg och tjänster på nätet. På en fungerande digital inre marknad ska det finnas färre hinder och fler möjligheter. Där kan både privatpersoner och företag lagligt, säkert och till en rimlig kostnad bedriva handel, utveckla nya produkter och interagera, vilket gör livet enklare.

Men ofta finns det samma hinder i den digitala världen som på den fysiska inre marknaden. Ett exempel är e-handeln, som fortfarande främst bedrivs inom landet. Bara 7 procent av de små och medelstora företagen säljer sina produkter i ett annat EU-land. Den andelen kan öka.

Junckerkommissionen vill därför skapa en digital inre marknad med fri rörlighet för varor, personer, tjänster, kapital och data, där privatpersoner och företag får tillgång till varor och tjänster på nätet på ett smidigt och rättvist sätt, oavsett var de bor eller kommer ifrån.

Den digitala inre marknaden skulle kunna tillföra ekonomin 415 miljarder euro per år och skapa jobb, tillväxt, konkurrenskraft, investeringar och innovation. Den kan få marknaderna att växa och erbjuda bättre och mer kostnadseffektiva tjänster, omvandla de offentliga tjänsterna och skapa nya jobb. Den kan också skapa möjligheter för nya företag och ge företag en chans att växa och utveckla nya produkter på en marknad med över 500 miljoner människor.

Med en fullbordad digital inre marknad kan EU behålla sin världsledande ställning inom den digitala ekonomin.

Objectives
  • Främja e-handeln i EU genom att motverka geoblockering och bidra till billigare och effektivare paketleveranser över gränserna.
  • Modernisera EU:s bestämmelser om upphovsrätt för den digitala tidsåldern.
  • Uppdatera EU:s regler för audiovisuella medier och samarbeta med plattformar för att skapa rättvisare villkor för alla, främja europeiska filmer, skydda barn och bekämpa näthat.
  • Trappa upp EU:s insatser mot it-attacker genom att stärka Enisa, EU:s it-säkerhetsbyrå, och införa verksamma avskräckande åtgärder och straffrättsliga instrument för att bättre skydda EU:s medborgare, företag och offentliga institutioner.
  • Frigöra den europeiska dataekonomins potential genom att låta alla uppgifter utom personuppgifter flöda fritt i EU
  • Se till att alla i EU har bästa möjliga internetuppkoppling och fullt ut kan delta i den digitala ekonomin enligt strategin för ett europeiskt gigabitsamhälle.
  • Anpassa reglerna om integritet och elektronisk kommunikation till den nya digitala miljön.
  • Hjälpa små och stora företag, forskare, privatpersoner och myndigheter att utnyttja ny teknik på bästa sätt genom att se till att alla har nödvändig digital kompetens, och genom att stödja forskning om hälsa och högpresterande datorsystem.

Dokument