Sidans innehåll

Politik

Den digitala inre marknaden består av tre delar:

Bakgrund

EU:s digitala inre marknad ska minska hindren och öka möjligheterna att göra affärer i andra EU-länder på ett sätt som är lagligt, säkert och tryggt och utan att det blir för dyrt.

Bara 7 procent av de små och medelstora företagen säljer sina produkter i ett annat EU-land. Med en digital inre marknad kan den andelen öka.

Junckerkommissionen vill därför skapa en digital inre marknad med fri rörlighet för varor, personer, tjänster, kapital och data, där privatpersoner och företag får tillgång till varor och tjänster på nätet på ett smidigt och rättvist sätt, oavsett var de bor eller kommer ifrån.

Den digitala inre marknaden kan också skapa möjligheter för nya företag och ge företag en chans att växa och utveckla nya produkter på en marknad med cirka 500 miljoner människor.

Med en fullbordad digital inre marknad kan EU behålla sin världsledande ställning inom den digitala ekonomin.

Objectives
  • Främja e-handeln i EU genom att motverka geoblockering och bidra till billigare och effektivare paketleveranser över gränserna.
  • Modernisera EU:s bestämmelser om upphovsrätt för den digitala tidsåldern.
  • Uppdatera EU:s regler för audiovisuella medier, skapa lika villkor för jämförbara digitala källor, bekämpa olagligt innehåll på nätet och skydda de mest sårbara användarna.
  • Trappa upp EU:s insatser mot it-attacker genom att stärka Enisa, EU:s it-säkerhetsbyrå, och införa verksamma avskräckande åtgärder och straffrättsliga instrument för att bättre skydda EU:s medborgare, företag och offentliga institutioner.
  • Frigöra den europeiska dataekonomins potential genom tydliga regler för det fria flödet av andra data än personuppgifter i EU.
  • Se till att alla i EU har bästa möjliga internetuppkoppling via konnektivitet för ett europeiskt gigabitsamhälle.
  • Anpassa dataskyddsreglerna till den nya digitala miljön.
  • Hjälpa små och stora företag, forskare, privatpersoner och myndigheter att utnyttja ny teknik på bästa sätt genom att se till att alla har nödvändig digital kompetens, och genom att stödja forskning om hälsa och högpresterande datorsystem.

Dokument