Policy areas

Den digitala inre marknaden består av tre delar:

Background

Trots att EU under årtionden har försökt få bort hinder på den fysiska marknaden möter vi ofta hinder när vi använder verktyg och tjänster på nätet.


Fragmentering och hinder som inte längre finns på den fysiska inre marknaden ställer till problem. På en digital inre marknad ska det finnas färre hinder och fler möjligheter – det är ett gränslöst område där både privatpersoner och företag lagligt och säkert kan bedriva handel, utveckla nya produkter och interagera till en rimlig kostnad, vilket gör livet enklare.


Men nätmarknaderna är fortfarande till största delen nationella. Bara 7 procent av de små och medelstora företagen säljer sina produkter i ett annat EU-land. Den andelen måste öka.


Junckerkommissionen vill därför skapa en digital inre marknad med fri rörlighet för varor, personer, tjänster och kapital där privatpersoner och företag får tillgång till varor och tjänster på nätet på ett smidigt och rättvist sätt, oavsett var de bor eller kommer ifrån.


Den digitala inre marknaden skulle kunna tillföra ekonomin 415 miljarder euro per år och skapa jobb, tillväxt, konkurrenskraft, investeringar och innovation. Den kan utöka marknaderna och ge billigare och bättre tjänster och större utbud. Den kan också skapa möjligheter för nya uppstartsföretag och ge etablerade företag en chans att växa och göra vinster på en marknad med över 500 miljoner människor.


Med en fullbordad digital inre marknad kan EU också behålla sin världsledande ställning inom den digitala ekonomin och hjälpa europeiska företag att växa internationellt. Myndigheterna kan dessutom erbjuda fler e-tjänster.

Objectives


Läs mer om den digitala inre marknaden

Dokument