Policy areas

Strategijo za enotni digitalni trg sestavljo tri področja oziroma stebri politike

Background

Pri uporabi spletnih orodij in storitev imajo državljani EU pogosto težave, čeprav si EU že desetletja prizadeva odpraviti te ovire.


Razdrobljenost in ovire, ki jih na fizičnem enotnem trgu ni, upočasnjujejo EU. Na enotnem digitalnem trgu je manj ovir in več priložnosti: to je neomejeno območje, na katerem lahko ljudje in podjetja zakonito, varno in po dostopnih cenah trgujejo, inovirajo in komunicirajo ter si tako olajšajo življenje.


Trenutno so trgi s spletnimi storitvami v glavnem omejeni na posamezne države. Samo 7 % malih in srednje velikih podjetij v EU prodaja v druge države. To je treba spremeniti in omogočiti, da trg spletnih storitev postane enotni trg.


Cilj Junckerjeve komisije je vzpostavitev enotnega digitalnega trga, ki zagotavlja prosti pretok blaga, oseb, storitev in kapitala, ter omogoča državljanom in podjetjem nemoten in pošten dostop do spletnega blaga in storitev ne glede na njihovo državljanstvo ali državo prebivališča.


Enotni digitalni trg lahko k evropskemu gospodarstvu prispeva 415 milijard evrov ter spodbudi ustvarjanje novih delovnih mest, konkurenco, naložbe in inovacije. Lahko razširi trge, zagotovi boljše storitve po boljših cenah, omogoči večjo izbiro ter ustvari nove vire zaposlovanja. Lahko tudi ustvari možnosti za ustanavljanje novih zagonskih podjetij in omogoči obstoječim podjetjem, da razširijo svoje poslovanje in povečajo dobiček na trgu z več kot 500 milijoni ljudi.


Dokončno oblikovan enotni digitalni trg bo tudi zagotovil, da Evropa ohrani svoj vodilni položaj v svetovnem digitalnem gospodarstvu, pomagal bo evropskim podjetjem, da globalno razširijo svoje poslovanje, in spremenil bo javne storitve.

Objectives

Cilji vsebujejo:


Več informacij na spletišču o digitalni politiki

Dokumenti