Področja politike

Strategijo za enotni digitalni trg sestavljo tri področja oziroma stebri politike

Najnovejše

Osnovne informacije

Evropejci se pri uporabi spletnih orodij in storitev pogosto srečujemo z ovirami. V funkcionalnem enotnem digitalnem trgu bo manj ovir in več priložnosti: posamezniki in podjetja bodo lahko prosto trgovali in inovirali. To bodo lahko delali zakonito, varno in stroškovno učinkovito, kar bo olajšalo njihovo življenje.

Pogosto se nespletne ovire na enotnem trgu razširijo še na spletno digitalno okolje. Spletni trgi na primer še vedno večinoma ponujajo domače storitve. Samo 7 % malih in srednje velikih podjetij v EU prodaja v druge države. To se lahko spremeni, če tudi spletno trgovanje postane del enotnega trga.

Cilj Junckerjeve komisije je ustvariti enotni digitalni trg, ki zagotavlja prosti pretok blaga, oseb, storitev, kapitala ter podatkov — in na katerem lahko državljani in podjetja nemoteno in enakopravno, ne glede na državljanstvo ali kraj prebivališča, dostopajo do spletnega blaga in storitev.

Enotni digitalni trg bi lahko evropskemu gospodarstvu prispeval 415 milijard evrov, okrepil delovna mesta, gospodarsko rast, konkurenco, naložbe in inovacije. Omogočil bi širjenje trgov ter boljše in stroškovno učinkovitejše storitve, preoblikoval javne storitve in ustvaril nova delovna mesta. Zagonskim podjetjem lahko da nove možnosti in omogoči podjetjem, da se razvijejo in inovirajo na trgu več kot 500 milijonov ljudi.

Dokončani enotni digitalni trg bo pomagal okrepiti položaj Evrope kot svetovne velesile v digitalnem gospodarstvu.

Objectives
  • spodbujanje e-trgovanja v EU z odpravljanjem geografskega blokiranja ter cenejšo in učinkovitejšo čezmejno dostavo pošiljk
  • posodobitev pravil o avtorskih pravicah za digitalno dobo
  • posodobitev avdiovizualnih pravil EU in sodelovanje s platformami za ustvarjanje pravičnejšega okolja za vse, promocijo evropskih filmov, zaščito otrok in odpravljanje sovražnega govora
  • razširitev evropskega odziva na kibernetske napade s krepitvijo agencije ENISA za kibernetsko varnost in vzpostavitvijo učinkovitih odvračilnih ukrepov ter kazenskega prava za boljšo zaščito evropskih državljanov, podjetij in javnih ustanov
  • sprostitev potenciala evropskega podatkovnega gospodarstva z okvirom za prosti pretok neosebnih podatkov v EU
  • zagotavljanje, da ima vsakdo v EU najboljšo možno internetno povezavo, kar omogoča udeležbo v digitalnem gospodarstvu, tako imenovana povezljivost za evropsko gigabitno družbo
  • prilagoditev pravil o e-zasebnosti novemu digitalnemu okolju
  • pomoč velikim in malim podjetjem, raziskovalcem, državljanom in javnim organom pri usvajanju novih tehnologij, omogočanje, da ima vsakdo potrebna digitalna znanja, financiranje raziskav EU na področju zdravja in visokozmogljivega računalništva

Dokumenti