Področja politike

Strategijo za enotni digitalni trg sestavljo tri področja oziroma stebri politike

Osnovne informacije

Z enotnim digitalnim trgom EU želimo odpravljati ovire in ponuditi podjetjem v EU več priložnosti na zakonit, varen in cenovno dostopen način.

Samo 7 % malih in srednje velikih podjetij v EU prodaja v druge države. To se lahko spremeni, če tudi spletno trgovanje postane del enotnega trga.

Cilj Junckerjeve komisije je ustvariti enotni digitalni trg, ki zagotavlja prosti pretok blaga, oseb, storitev, kapitala ter podatkov — in na katerem lahko državljani in podjetja nemoteno in enakopravno, ne glede na državljanstvo ali kraj prebivališča, dostopajo do spletnega blaga in storitev.

Enotni digitalni trg lahko ponudi zagonskim podjetjem nove možnosti in omogoči podjetjem, da se razvijejo in inovirajo na trgu približno 500 milijonov ljudi.

Dokončani enotni digitalni trg bo pomagal okrepiti položaj Evrope kot svetovne velesile v digitalnem gospodarstvu.

Objectives
  • Spodbujanje e-trgovanja v EU z odpravljanjem geografskega blokiranja ter cenejšo in učinkovitejšo čezmejno dostavo pošiljk
  • Posodobitev pravil o avtorskih pravicah za digitalno dobo
  • Posodobitev avdiovizualnih pravil EU in vzpostavitev enakih konkurenčnih pogojev za primerljive digitalne vire, obravnavanje nezakonitih spletnih vsebin in zaščita najbolj ranljivih uporabnikov
  • Krepitev evropskega odziva na kibernetske napade s krepitvijo agencije ENISA za kibernetsko varnost in vzpostavitvijo učinkovitih odvračilnih ukrepov ter kazenskega prava za boljšo zaščito evropskih državljanov, podjetij in javnih ustanov
  • Sprostitev potenciala evropskega podatkovnega gospodarstva z jasnimi pravili za prosti pretok neosebnih podatkov v EU
  • Zagotavljanje, da ima vsakdo v EU najboljšo možno internetno povezavo prek povezljivosti za evropsko gigabitno družbo
  • Prilagoditev pravil o e-zasebnosti novemu digitalnemu okolju
  • Pomoč velikim in malim podjetjem, raziskovalcem, državljanom in javnim organom pri usvajanju novih tehnologij, omogočanje, da ima vsakdo potrebna digitalna znanja, financiranje raziskav EU na področju zdravja in visokozmogljivega računalništva

Dokumenti