Policy areas

Strategia privind piața unică digitală se bazează pe trei domenii de acțiune sau „piloni”.

Background

Uneori nu avem acces la anumite instrumente, produse și servicii on-line din alte țări, în ciuda eforturilor UE de a înlătura barierele din sectorul digital.


Acest sector înregistrează încă un grad ridicat de fragmentare și se confruntă cu bariere care nu mai există pe piața unică fizică. Ori o piață unică digitală ar însemna numeroase oportunități pentru că le-ar permite consumatorilor și întreprinderilor să facă schimburi comerciale, să inoveze și să interacționeze mai mult – în mod legal, cu costuri accesibile și în condiții de siguranță și de securitate.


Însă în prezent, piețele serviciilor on-line se limitează în mare parte la teritoriul național. Doar 7 % din întreprinderile mici și mijlocii din UE fac vânzări transfrontaliere. Trebuie să aducem beneficiile pieței unice și în mediul on-line.


Comisia Juncker și-a propus să creeze o piață unică în sectorul digital, o piață care să permită libera circulație a bunurilor, persoanelor, serviciilor și capitalului și care să faciliteze accesul consumatorilor la bunuri și servicii on-line, indiferent de țara în care locuiesc/ își au sediul.


Piața unică digitală ar putea contribui cu 415 miliarde EUR pe an la economia europeană, stimulând crearea de locuri de muncă, creșterea economică, investițiile, concurența și inovarea. Ea poate să extindă piețele și să promoveze servicii mai bune la prețuri mai avantajoase, să ofere mai multe alternative consumatorilor și să creeze noi posibilități de ocupare a forței de muncă. De asemenea, poate să creeze oportunități pentru întreprinderile nou-înființate și să faciliteze dezvoltarea companiilor deja existente în cadrul unei piețe de peste 500 de milioane de oameni.


Cu o astfel de piață, Europa și-ar putea menține poziția de lider mondial în cadrul economiei digitale. Companiile europene s-ar putea dezvolta la nivel mondial, iar serviciile publice s-ar putea îmbunătăți considerabil.

Objectives

Câteva obiective:


Informații suplimentare pe site-ul dedicat politicilor pentru sectorul digital

Documente