Obszary działalności

Strategia jednolitego rynku cyfrowego obejmuje trzy cele polityki (tzw. filary)

Aktualności

Kontekst

Europejczycy często napotykają problemy przy korzystaniu z narzędzi i usług internetowych. Na funkcjonalnym jednolitym rynku cyfrowym będzie mniej barier, a więcej możliwości – obywatele i przedsiębiorstwa będą mogli dzięki temu swobodniej prowadzić handel i wprowadzać innowacje. Będą mogli to wszystko robić zgodnie z prawem, bezpiecznie i za przystępną cenę – to z kolei ułatwi im życie.

Często się zdarza, że przeszkody znane z życia niewirtualnego pojawiają się również w świecie cyfrowym. Przykładem mogą być usługi internetowe, które nadal pozostają domeną rynków krajowych. Zaledwie 7 proc. małych i średnich przedsiębiorstw w UE prowadzi sprzedaż w innych krajach. Sytuacja ta może się zmienić. Najwyższy czas, aby rynek ten stał się faktycznie jednolitym rynkiem.

Celem Komisji Junckera jest stworzenie jednolitego rynku cyfrowego, w ramach którego zagwarantowany będzie swobodny przepływ towarów, osób, usług, kapitału i danych, a obywatele i przedsiębiorstwa będą mogli bez problemu i w sposób sprawiedliwy uzyskiwać dostęp do towarów i usług w internecie, niezależnie od swojej narodowości i miejsca zamieszkania.

Jednolity rynek cyfrowy może przynieść gospodarce europejskiej 415 mld euro, sprzyjać zatrudnieniu, pobudzać wzrost gospodarczy, konkurencję, inwestycje i innowacje. Do jego korzyści można zaliczyć poszerzanie zakresu rynków, lepsze i racjonalniejsze pod względem kosztów usługi, transformację usług publicznych i tworzenie nowych miejsc pracy. Może on otwierać możliwości dla nowych startupów i umożliwiać przedsiębiorstwom dalszy rozwój i inwestycje w innowacje – wszystko to na rynku liczącym ponad 500 mln ludzi.

W pełni funkcjonujący jednolity rynek cyfrowy może pomóc Europie utrzymać pozycję światowego lidera w gospodarce cyfrowej.

Objectives
  • Poprawa warunków funkcjonowania handlu elektronicznego w UE poprzez rozwiązanie problemu blokowania geograficznego oraz poprawę dostępności i wydajności systemu dostarczania paczek za granicę
  • Modernizacja przepisów prawa autorskiego w UE, tak aby odpowiadały one wymogom ery cyfrowej
  • Aktualizacja przepisów UE w dziedzinie usług audiowizualnych oraz współpraca z platformami online, aby stworzyć sprawiedliwe warunki dla wszystkich, promować filmy europejskie, chronić dzieci oraz przeciwdziałać nawoływaniu do nienawiści
  • Poprawa zdolności Europy do reagowania na ataki cybernetyczne poprzez wzmocnienie ENISA, agencji UE zajmującej się bezpieczeństwem cybernetycznym, oraz stworzenie skutecznych środków odstraszających i instrumentów prawa karnego, aby lepiej chronić obywateli, przedsiębiorstwa i instytucje publiczne w Europie
  • Uwolnienie potencjału europejskiej gospodarki danych w ramach swobodnego przepływu danych nieosobowych w UE
  • Zagwarantowanie wszystkim mieszkańcom UE najlepszego połączenia internetowego, czyli tzw. „łączności dla europejskiego społeczeństwa gigabitowego”, aby mogli w pełni uczestniczyć w gospodarce cyfrowej
  • Dostosowanie przepisów w dziedzinie ochrony prywatności w internecie do wymogów nowego środowiska cyfrowego
  • Pomoc dla dużych i małych przedsiębiorstw, naukowców, obywateli i organów publicznych, która ma służyć jak najlepszemu wykorzystywaniu przez nich nowych technologii, zapewnić wszystkim niezbędne umiejętności cyfrowe oraz umożliwić finansowanie w UE badań w dziedzinie zdrowia i obliczeń o wysokiej wydajności

Dokumenty