Policy areas

Strategia jednolitego rynku cyfrowego obejmuje trzy cele polityki (tzw. filary)

Background

Europejczycy często napotykają problemy przy korzystaniu z narzędzi i usług internetowych, mimo że od dziesięcioleci UE dokłada starań, aby wyeliminować istniejące bariery.


Na hamowanie działań UE wpływają rozdrobnienie i bariery, które nie istnieją na jednolitym rynku fizycznym. Na jednolitym rynku cyfrowym istnieje mniej barier, oferuje on natomiast więcej możliwości: stanowi spójny obszar, który uławia ludziom życie, i w ramach którego ludzie i firmy mogą legalnie, bezpiecznie i po przystępnych cenach prowadzić wymianę handlową, realizować innowacyjne pomysły oraz komunikować się.


Obecnie jednak rynki usług internetowych są w dużej mierze rynkami krajowymi. Tylko 7 proc. małych i średnich przedsiębiorstw w UE prowadzi sprzedaż w innych krajach. Sytuacja ta musi się zmienić: najwyższy czas, aby rynek usług internetowych stał się jednolitym rynkiem.


Komisja Junckera dąży do stworzenia jednolitego rynku cyfrowego, w ramach którego zagwarantowany jest swobodny przepływ towarów, osób, usług i kapitału, a obywatele i przedsiębiorstwa mogą bez problemu i w sposób sprawiedliwy uzyskiwać dostęp do towarów i usług w internecie, niezależnie od obywatelstwa lub miejsca zamieszkania.


Jednolity rynek cyfrowy może przynieść gospodarce europejskiej 415 mld euro, sprzyjać zatrudnieniu, pobudzać wzrost gospodarczy, konkurencję, inwestycje i innowacje. Może rozszerzyć rynki, sprzyjać poprawie jakości usług i obniżeniu ich cen, a także zapewnić konsumentom większy wybór i tworzyć nowe miejsca pracy. Może otwierać możliwości dla nowych przedsiębiorstw typu start-up i umożliwiać dalszy rozwój już istniejącym firmom na rynku liczącym ponad 500 mln ludzi.


W pełni funkcjonujący jednolity rynek cyfrowy zapewni Europie utrzymanie pozycji światowego lidera w dziedzinie gospodarki cyfrowej, co pomoże europejskim przedsiębiorstwom rozwijać działalność w skali globalnej, a także pomoże zmodernizować usługi publiczne.

Objectives

Cele obejmują m.in.:


Więcej informacji można znaleźć na stronie poświęconej polityce cyfrowej.

Dokumenty