Obszary działalności

Strategia jednolitego rynku cyfrowego obejmuje trzy cele polityki (tzw. filary)

Kontekst

Jednolity rynek cyfrowy UE ma ograniczać bariery i zapewniać więcej możliwości prowadzenia działalności gospodarczej ponad granicami państwowymi w całej UE – w legalny, bezpieczny i przystępny sposób.

Zaledwie 7 proc. małych i średnich przedsiębiorstw w UE prowadzi sprzedaż w innych krajach. Sytuacja ta może się zmienić. Najwyższy czas, aby rynek ten stał się faktycznie jednolitym rynkiem.

Celem Komisji Junckera jest stworzenie jednolitego rynku cyfrowego, w ramach którego zagwarantowany będzie swobodny przepływ towarów, osób, usług, kapitału i danych, a obywatele i przedsiębiorstwa będą mogli bez problemu i w sposób sprawiedliwy uzyskiwać dostęp do towarów i usług w internecie, niezależnie od swojej narodowości i miejsca zamieszkania.

Jednolity rynek cyfrowy może otwierać możliwości dla nowych startupów i umożliwiać przedsiębiorstwom dalszy rozwój i inwestycje w innowacje – wszystko to na rynku liczącym około 500 mln ludzi.

W pełni funkcjonujący jednolity rynek cyfrowy może pomóc Europie utrzymać pozycję światowego lidera w gospodarce cyfrowej.

Objectives
  • Poprawa warunków funkcjonowania handlu elektronicznego w UE poprzez rozwiązanie problemu blokowania geograficznego oraz poprawę dostępności i wydajności systemu dostarczania paczek za granicę
  • Modernizacja przepisów prawa autorskiego w UE, tak aby odpowiadały one wymogom ery cyfrowej
  • Aktualizacja przepisów audiowizualnych w UE, a także stworzenie równych warunków działania dla porównywalnych źródeł cyfrowych, zwalczanie nielegalnych treści w internecie oraz ochrona użytkowników najbardziej podatnych na zagrożenia
  • Poprawa zdolności Europy do reagowania na ataki cybernetyczne poprzez wzmocnienie ENISA, agencji UE zajmującej się bezpieczeństwem cybernetycznym, oraz stworzenie skutecznych środków odstraszających i instrumentów prawa karnego, aby lepiej chronić obywateli, przedsiębiorstwa i instytucje publiczne w Europie
  • Uwolnienie potencjału europejskiej gospodarki danych poprzez jasne zasady swobodnego przepływu danych nieosobowych w UE
  • Zapewnienie wszystkim mieszkańcom UE jak najlepszego połączenia internetowego poprzez „łączność dla europejskiego społeczeństwa gigabitowego
  • Dostosowanie przepisów w dziedzinie ochrony prywatności w internecie do wymogów nowego środowiska cyfrowego
  • Pomoc dla dużych i małych przedsiębiorstw, naukowców, obywateli i organów publicznych, która ma służyć jak najlepszemu wykorzystywaniu przez nich nowych technologii, zapewnić wszystkim niezbędne umiejętności cyfrowe oraz umożliwić finansowanie w UE badań w dziedzinie zdrowia i obliczeń o wysokiej wydajności

Dokumenty