Policy areas

Background

Europeanen die webshops en onlineplatforms in andere landen willen bezoeken, krijgen vaak het deksel op hun neus. Een goed functionerende digitale eengemaakte markt betekent minder belemmeringen en meer kansen, waardoor mensen en bedrijven vrij zaken kunnen doen en kunnen innoveren. Legaal, veilig, betrouwbaar en zonder onnodige kosten, dus in alle opzichten beter, .

Maar al te vaak neemt de onlinewereld belemmeringen uit de offlinewereld over. Zo zijn veel onlinemarkten nog altijd voornamelijk binnenlands georiënteerd. Nauwelijks 7% van het mkb in de EU verkoopt in het buitenland. Dit kan veranderen door de interne Europese markt zonder binnengrenzen over te dragen naar de onlinewereld.

De Commissie-Juncker streeft naar een "digitale eengemaakte markt" met vrij verkeer van goederen, personen, diensten, kapitaal en data, waar particulieren en bedrijven naadloos en onder eerlijke voorwaarden toegang hebben tot onlineproducten en -diensten, ongeacht hun nationaliteit of woonplaats.

De digitale eengemaakte markt kan de Europese economie een injectie van 415 miljard euro geven en zorgen voor meer banen, concurrentie, investeringen en innovatie. Dat kan leiden tot marktexpansie, betere dienstverlening tegen lagere prijzen, efficiëntere openbare diensten en nieuwe banen. Start-ups krijgen een kans en bedrijven kunnen groeien en innoveren op een markt van meer dan 500 miljoen mensen.

Een voltooide digitale eengemaakte markt kan Europa helpen zijn toonaangevende positie in de digitale economie te behouden.

Objectives
  • Meer e-handel in de EU door geoblocking aan te pakken en pakketbezorging in andere EU-landen betaalbaarder en efficiënter te maken
  • Modernere EU-regels inzake auteursrecht met het oog op het digitale tijdperk
  • Aangepaste EU-voorschriften voor de audiovisuele sector en samenwerking met platforms om eerlijke voorwaarden voor iedereen te garanderen, Europese films te bevorderen, kinderen beter te beschermen en haatzaaiers aan te pakken
  • Betere cyberbeveiliging en bestrijding van cybercriminaliteit in Europa door meer internationale samenwerking
  • Optimale internetaansluitingen zodat iedereen in de EU ten volle kan deelnemen aan de digitale economie: “connectiviteit voor een Europese gigabitsamenleving
  • Modernere e-privacy-regels die passen bij de nieuwe digitale omgeving
  • Grote en kleine bedrijven, onderzoekers, burgers en overheden optimaal laten profiteren van nieuwe technologie door iedereen de nodige digitale vaardigheden te geven en EU-onderzoek te subsidiëren

Stukken