Beleidsterreinen

Achtergrond

De digitale eengemaakte markt van de EU moet meer mogelijkheden bieden om ongehinderd over de binnengrenzen heen zaken te doen met de nodige garanties ten aanzien van wettelijkheid, veiligheid en betaalbaarheid.

Nauwelijks 7% van het mkb in de EU verkoopt in het buitenland. Dit kan veranderen door de interne Europese markt zonder binnengrenzen over te dragen naar de online-wereld.

De Commissie-Juncker streeft naar een "digitale eengemaakte markt" met vrij verkeer van goederen, personen, diensten, kapitaal en data, waar particulieren en bedrijven naadloos en onder eerlijke voorwaarden toegang hebben tot online-producten en -diensten, ongeacht hun nationaliteit of woonplaats.

De digitale eengemaakte markt schept mogelijkheden voor start-ups en geeft bedrijven de kans om te groeien en innoveren op een markt van meer dan 500 miljoen mensen.

Een voltooide digitale eengemaakte markt kan Europa helpen zijn toonaangevende positie in de digitale economie te behouden.

Objectives
  • Meer e-handel in de EU door geoblocking aan te pakken en pakketbezorging in andere EU-landen betaalbaarder en efficiënter te maken
  • Modernere EU-regels inzake auteursrecht met het oog op het digitale tijdperk
  • Modernisering van de audiovisuele regelgeving van de EU en realisatie van een gelijk speelveld voor vergelijkbare digitale bronnen, bestrijding van illegale online-inhoud en bescherming van de meest kwetsbare gebruikers
  • Betere bescherming van Europese burgers, bedrijven en overheidsinstellingen tegen cyberaanvallen, door de versterking van ENISA (het EU-agentschap voor cyberveiligheid) en een doeltreffende EU-cyberafschrikking en strafrechtelijke respons
  • Ontsluiting van het potentieel van de Europese data-economie met een kader voor het vrije verkeer van niet-persoonsgebonden gegevens in de EU
  • Ervoor zorgen dat iedereen in de EU de best mogelijke internetverbinding heeft via connectiviteit voor een Europese gigabitmaatschappij
  • Modernere e-privacy-regels die passen bij de nieuwe digitale omgeving
  • Grote en kleine bedrijven, onderzoekers, burgers en overheden optimaal laten profiteren van nieuwe technologie door iedereen de nodige digitale vaardigheden te geven en EU-onderzoek te subsidiëren

Stukken