Policy areas

De strategie voor de digitale eengemaakte markt rust op drie beleidsterreinen of "pijlers".

Background

Europeanen die webshops en onlineplatforms in andere landen willen bezoeken, krijgen vaak het deksel op hun neus. En dat terwijl de EU al decennia lang de echte grenzen, "offline" zeg maar, aan het afbreken is.


Die versnippering en knelpunten online, die op de gewone EU-markt markt al zijn weggewerkt, belemmeren de groei in Europa. Een digitale eengemaakte Europese markt betekent minder belemmeringen en meer kansen: consumenten en ondernemers kunnen ongehinderd legaal, veilig, betrouwbaar en betaalbaar kopen en verkopen, innoveren en samenwerken.


Tot nu toe mikken bedrijven online nog vooral op klanten in eigen land. Niet meer dan 7% van het Europese mkb verkoopt in het buitenland. Dit moet veranderen, want ook online hebben we een interne Europese markt zonder binnengrenzen nodig.


De Commissie-Juncker streeft naar een "digitale eengemaakte markt" met vrij verkeer van goederen, personen, diensten en kapitaal waar particulieren en bedrijven naadloos en onder eerlijke voorwaarden toegang hebben tot onlineproducten en -diensten, ongeacht nationaliteit en woonplaats.


De digitale eengemaakte markt kan de Europese economie een injectie van 415 miljard euro geven en zorgen voor meer banen, concurrentie, investeringen en innovatie. De digitale economie kan leiden tot marktexpansie en betere dienstverlening tegen betere prijzen, meer keuze en meer werkgelegenheid. Start-ups krijgen een kans en bestaande bedrijven kunnen groeien en meer winst maken op een markt van meer dan 500 miljoen mensen.


Met een volledig eengemaakte onlinemarkt blijft Europa ook wereldleider in de digitale economie. Zo kunnen onze bedrijven wereldwijd groeien en onze overheden hun dienstverlening verbeteren.

Objectives

Wat zijn de doelstellingen?


Lees meer op de website over het digitaal beleid

Stukken