Oqsma ta' politika

L-istrateġija tas-Suq Uniku Diġitali hija magħmula minn tliet oqsma ta’ politika jew ‘pilastri’

Sfond

Is-suq uniku diġitali tal-UE għandu l-għan li jnaqqas l-ostakli u joffri aktar opportunitajiet biex isir negozju bejn il-fruntieri tal-UE b’mod legali, bla periklu, sigur u affordabbli.

Fl-UE huma biss 7% tan-negozji żgħar u medji li jbigħu minn fruntiera għall-oħra. Dan jista’ jinbidel billi s-suq uniku jitqiegħed online.

L-għan tal-Kummissjoni Juncker hu li toħloq suq uniku diġitali, fejn il-moviment liberu ta’ oġġetti, persuni, servizzi, kapital u dejta jkun garantit — u fejn iċ-ċittadini u n-negozji jkollhom aċċess bla ebda xkiel, wieħed, ġust, għall-prodotti u s-servizzi online, tkun xi tkun in-nazzjonalità tagħhom u jgħixu fejn jgħixu.

Is-suq uniku diġitali tal-UE jista’ joħloq opportunitajiet għal negozji ġodda u jippermetti li l-kumpaniji jikbru u jinnovaw f’suq ta’ aktar minn 500 miljun ruħ.

Suq uniku diġitali komplet jista’ jgħin lill-Ewropa żżomm il-pożizzjoni tagħha bħala mexxej dinji fl-ekonomija diġitali.

Objectives
  • Nagħtu spinta lill-kummerċ elettroniku fl-UE billi nindirizzaw il-ġeomblukkar, u b'hekk it-twassil transfurtiera tal-pakketti jsir orħos u aktar effiċjenti
  • Nimmodernizzaw ir-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur fl-UE biex jirriflettu l-era diġitali.
  • L-aġġornament tar-regoli awdjoviżivi tal-UE u l-ħolqien ta’ kundizzjonijiet ekwi għal sorsi diġitali komparabbli, l-indirizzar tal-kontenut illegali online u l-protezzjoni tal-utenti l-aktar vulnerabbli
  • Inżidu l-iskala tar-rispons tal-Ewropa għal attakki ċibernetiċi bit-tisħiħ tal-ENISA, l-aġenzija għas-sigurtà ċibernetika tal-UE, u noħolqu deterrenza ċibernetika effettiva tal-UE u rispons permezz tal-liġi kriminali biex jitħarsu aħjar iċ-ċittadini, in-negozji u l-istituzzjonijiet pubbliċi tal-Ewropa
  • Nisfruttaw il-potenzjal tal-ekonomija tad-data Ewropea b’qafas għall-fluss liberu tad-data mhux personali fl-UE
  • Jiġi żgurat li kulħadd fl-UE jkollu l-aqwa konnessjoni tal-internet possibbli permezz ta’ “konnettività għal soċjetà Ewropea tal-gigabit
  • Nadattaw ir-regoli dwar il-Privatezza Elettronika għall-ambjent diġitali l-ġdid
  • Ngħinu lill-kumpaniji kbar u żgħar, lir-riċerkaturi, liċ-ċittadini u lill-awtoritajiet pubbliċi biex jagħmlu l-aħjar użu mit-teknoloġiji l-ġodda billi niżguraw li kulħadd ikollu l-ħiliet diġitali meħtieġa, u billi niffinanzjaw ir-riċerka tal-UE fis-saħħa u l-informatika ta’ prestazzjoni għolja

Atti