Oqsma ta' politika

L-istrateġija tas-Suq Uniku Diġitali hija magħmula minn tliet oqsma ta’ politika jew ‘pilastri’

L-aktar reċenti

Sfond

L-Ewropej spiss iħabbtu wiċċhom ma’ ostakli meta jużaw servizzi u għodod online. F’suq uniku diġitali funzjonali jkun hemm inqas ostakli, u aktar opportunitajiet: dan jippermetti lill-persuni u lin-negozji jinnegozjaw u jinnovaw b’mod liberu. Ikunu jistgħu jagħmlu dan b’mod legali, sikur u affordabbli, u b’hekk ħajjithom tkun aktar faċli.

L-ostakli offline għas-suq uniku spiss qed jinfirxu għad-dinja diġitali online. Pereżempju s-swieq online fil-biċċa l-kbira tagħhom baqgħu domestiċi fejn jidħlu s- servizzi online. Fl-UE huma biss 7% tan-negozji żgħar u medji li jbigħu minn fruntiera għall-oħra. Dan jista’ jinbidel billi s-suq uniku jitqiegħed online.

L-għan tal-Kummissjoni Juncker hu li toħloq suq uniku diġitali, fejn il-moviment liberu ta’ oġġetti, persuni, servizzi, kapital u dejta jkun garantit — u fejn iċ-ċittadini u n-negozji jkollhom aċċess bla ebda xkiel, wieħed, ġust, għall-prodotti u s-servizzi online, tkun xi tkun in-nazzjonalità tagħhom u jgħixu fejn jgħixu.

Is-suq uniku diġitali jista’ jikkontribwixxi €415-il biljun lejn l-ekonomija Ewropea, biex b’hekk jagħti spinta lill-impjiegi, it-tkabbir, il-kompetizzjoni, l-investiment u l-innovazzjoni. Jista’ jespandi s-swieq u joffri servizzi aħjar u aktar kosteffettivi, jittrasforma s-servizzi pubbliċi u joħloq impjiegi ġodda. Jista’ joħloq opportunitajiet għal negozji ġodda u jippermetti li l-kumpaniji jikbru u jinnovaw f’suq ta’ aktar minn 500 miljun ruħ.

Suq uniku diġitali komplet jista’ jgħin lill-Ewropa żżomm il-pożizzjoni tagħha bħala mexxej dinji fl-ekonomija diġitali.

Objectives
  • Nagħtu spinta lill-kummerċ elettroniku fl-UE billi nindirizzaw il-ġeomblukkar, u b'hekk it-twassil transfurtiera tal-pakketti jsir orħos u aktar effiċjenti
  • Nimmodernizzaw ir-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur fl-UE biex jirriflettu l-era diġitali.
  • Naġġornaw ir-regoli awdjoviżivi tal-UE u naħdmu mal-pjattaformi biex noħolqu ambjent aktar ġust għal kulħadd, nippromwovu l-films Ewropej, nipproteġu t-tfal u nindirizzaw id-diskors ta’ mibegħda
  • Inżidu l-iskala tar-rispons tal-Ewropa għal attakki ċibernetiċi bit-tisħiħ tal-ENISA, l-aġenzija għas-sigurtà ċibernetika tal-UE, u noħolqu deterrenza ċibernetika effettiva tal-UE u rispons permezz tal-liġi kriminali biex jitħarsu aħjar iċ-ċittadini, in-negozji u l-istituzzjonijiet pubbliċi tal-Ewropa
  • Nisfruttaw il-potenzjal tal-ekonomija tad-dejta Ewropea b’qafas għall-fluss liberu tad-dejta mhux personali fl-UE
  • Niżguraw li kulħadd fl-UE jkollu l-aqwa konnessjoni tal-internet possibbli, biex kulħadd ikun jista’ jipparteċipa bis-sħiħ fl-ekonomija diġitali, l-hekk imsejħa “konnettività għal soċjetà Ewropea tal-gigabits
  • Nadattaw ir-regoli dwar il-Privatezza Elettronika għall-ambjent diġitali l-ġdid
  • Ngħinu lill-kumpaniji kbar u żgħar, lir-riċerkaturi, liċ-ċittadini u lill-awtoritajiet pubbliċi jagħmlu l-aħjar użu mit-teknoloġiji l-ġodda billi niżguraw li kulħadd ikollu l-ħiliet diġitali meħtieġa, u billi niffinanzjaw ir-riċerka tal-UE fis-saħħa u l-informatika ta’ prestazzjoni għolja

Atti