Policy areas

L-istrateġija tas-Suq Uniku Diġitali hija magħmula minn tliet oqsma ta’ politika jew ‘pilastri’

Background

L-Ewropej spiss iħabbtu wiċċhom ma’ ostakoli meta jużaw servizzi u għodod onlajn. Dan anki minkejja l-fatt li l-UE ilha għexieren ta’ snin taħdem biex tegħleb dawk l-ostakoli “offlajn”.


Il-frammentazzjoni u l-ostakoli li ma jeżistux fis-suq uniku fiżiku qed iżommu lill-UE lura. F’Suq Uniku Diġitali hemm inqas ostakoli, u aktar opportunitajiet: huwa żona mingħajr diviżjonijiet fejn in-nies u n-negozji jistgħu jinnegozjaw, jinnovaw u jinteraġixxu b’mod legali, sikur u bi spejjeż għall-but ta’ kulħadd, biex b’hekk ħajjithom tkun inqas ikkumplikata.


Iżda bħalissa, is-swieq huma fil-biċċa l-kbira domestiċi f’termini ta’ servizzi onlajn. Fl-UE, 7% biss tan-negozji żgħar u medji jbigħu minn fruntiera għall-oħra. Hemm bżonn li dan jinbidel – is-suq uniku jrid jitqiegħed onlajn.


Il-Kummissjoni Juncker għandha l-għan li toħloq Suq Uniku Diġitali, fejn il-moviment liberu ta’ oġġetti, persuni, servizzi u kapital huwa żgurat — u fejn iċ-ċittadini u n-negozji jkollhom aċċess bla ebda xkiel u ġust għall-prodotti u s-servizzi onlajn: tkun xi tkun in-nazzjonalità tagħhom, u irrispettivament minn fejn jgħixu.


Is-Suq Uniku Diġitali jista’ jikkontribwixxi €415-il biljun lejn l-ekonomija Ewropea, biex b’hekk jagħti spinta lill-impjiegi, it-tkabbir, il-kompetizzjoni, l-investiment u l-innovazzjoni. Jista’ jespandi s-swieq u jinċentiva s-servizzi fl-għadd, fil-kwalità u fil-prezz, joffri aktar għażla u joħloq sorsi oħra ta’ impjieg. Jista’ joħloq opportunitajiet għal negozji ġodda u jippermetti li l-kumpaniji eżistenti jikbru u jagħmlu profitt f’suq ta’ aktar minn 500 miljun ruħ.


Suq Uniku Diġitali komplut jiżgura wkoll li l-Ewropa żżomm il-pożizzjoni tagħha bħala mexxej dinji fl-ekonomija diġitali, u dan jgħin lill-kumpaniji Ewropej biex jikbru f’livell globali u jittrasforma s-servizzi pubbliċi tagħna.

Objectives

L-għanijiet jinkludu:


Aktar informazzjoni dwar is-sit web tal-Politika Diġitali

Atti