Policy areas

Bendrosios skaitmeninės rinkos strategiją sudaro trys politikos sritys, dar vadinamos ramsčiais.

Background

Naudodamiesi internetinėmis priemonėmis ir paslaugomis europiečiai dažnai susiduria su kliūtimis. Taip yra nepaisant to, kad ES jau dešimtmečius bando šias kliūtis pašalinti.


Europos Sąjungos pažangą stabdo susiskaidymas ir kliūtys, kurių nėra fizinėje bendrojoje rinkoje. Bendrojoje skaitmeninėje rinkoje kyla mažiau kliūčių ir atsiranda daugiau galimybių: tai – nesuskaidyta erdvė, kurioje žmonės ir įmonės gali saugiai palaikyti ryšius, teisėtai, saugiai ir už prieinamą kainą prekiauti bei diegti inovacijas, tad jiems gyventi ir vykdyti veiklą yra lengviau.


Tačiau šiuo metu interneto paslaugų rinkos iš esmės yra nacionalinės. Tik 7 % ES mažųjų ir vidutinių įmonių prekiauja kitoje valstybėje narėje. Tokia padėtis turi keistis.


Vienas iš J.-C. Junckerio vadovaujamos Komisijos tikslų – sukurti bendrąją skaitmeninę rinką, kurioje užtikrinamas laisvas prekių, asmenų, paslaugų ir kapitalo judėjimas ir kurioje piliečiai ir įmonės – nepriklausomai nuo kilmės ir gyvenamosios vietos – gali be trikdžių ir sąžiningai internetu gauti bei teikti prekes ir paslaugas.


Dėl bendrosios skaitmeninės rinkos Europos ekonomika galėtų gauti 415 mlrd. eurų ir taip būtų paskatintas darbo vietų kūrimas, ekonomikos augimas, konkurencija, investicijos ir inovacijos. Ji gali išplėsti rinkas ir skatinti teikti geresnes paslaugas už geresnę kainą, suteikti daugiau galimybių rinktis ir sukurti naujų užimtumo šaltinių. Ji gali suteikti galimybių naujoms pradedančiosioms įmonėms ir sudaryti sąlygas veikiančioms įmonėms augti ir gauti pelno daugiau kaip 500 mln. vartotojų turinčioje rinkoje.


Sukurta bendroji skaitmeninė rinka taip pat užtikrins, kad Europa liktų pasauline skaitmeninės ekonomikos lydere. Tai padės pertvarkyti viešąsias paslaugas ES, o Europos įmonėms – plėsti veiklą pasauliniu mastu.

Objectives

Tikslai:


Daugiau informacijos pateikiama skaitmeninės politikos interneto svetainėje.

Dokumentai