Politikos sritys

Bendrosios skaitmeninės rinkos strategiją sudaro trys politikos sritys, dar vadinamos ramsčiais.

Pagrindinė informacija

ES bendrąja skaitmenine rinka siekiama mažinti kliūtis ir suteikti daugiau galimybių užsiimti verslu visoje ES teisėtai, saugiai ir be didelių finansinių sąnaudų.

Tik 7 % ES mažųjų ir vidutinių įmonių prekiauja kitose valstybėse narėse. Tokia padėtis gali pasikeisti pagerinus bendrosios rinkos veikimą internete.

Vienas iš J.-C. Junckerio vadovaujamos Komisijos tikslų – sukurti bendrąją skaitmeninę rinką, kurioje būtų užtikrintas laisvas prekių, asmenų, paslaugų, kapitalo ir duomenų judėjimas ir kurioje piliečiai ir įmonės – nepriklausomai nuo kilmės ir gyvenamosios vietos – galėtų be trikdžių ir sąžiningai internetu gauti bei teikti prekes ir paslaugas.

Bendroji skaitmeninė rinka gali suteikti progų steigti naujas pradedančiąsias įmones, bendrovės galėtų augti ir diegti inovacijas apie 500 mln. vartotojų turinčioje rinkoje.

Sukurta bendroji skaitmeninė rinka gali padėti Europai išlikti pasauline skaitmeninės ekonomikos lydere.

Objectives
  • Skatinti elektroninę prekybą ES kovojant su geografiniu blokavimu, užtikrinant pigesnį ir veiksmingesnį tarptautinių siuntų pristatymą
  • Modernizuoti ES autorių teisių taisykles, kad jos atitiktų skaitmeninį amžių
  • Atnaujinti ES audiovizualines taisykles ir užtikrinti vienodas sąlygas skaitmeniniams šaltiniams, kovoti su neteisėtu interneto turiniu ir apsaugoti pažeidžiamiausius naudotojus
  • Gerinti reagavimo į kibernetinius išpuolius pajėgumus sustiprinant ES kibernetinio saugumo agentūrą ENISA ir užtikrinant veiksmingas ES kibernetines atgrasymo ir baudžiamosios teisės priemones, kad būtų geriau apsaugoti Europos piliečiai, įmonės ir valdžios institucijos
  • Atskleisti Europos duomenų ekonomikos potencialą nustatant aiškias laisvo ne asmens duomenų judėjimo ES taisykles
  • Sukūrus Europos gigabitinei visuomenei skirtą junglumą užtikrinti, kad visi ES gyventojai galėtų naudotis geriausiu galimu interneto ryšiu
  • Pritaikyti e. privatumo taisykles naujai skaitmeninei aplinkai
  • Padėti didelėms ir mažoms įmonėms, mokslininkams, piliečiams ir valdžios institucijoms kuo geriau išnaudoti naujas technologijas užtikrinant, kad visi turėtų būtinų skaitmeninių įgūdžių, ir skiriant lėšų ES moksliniams tyrimams sveikatos ir itin našaus skaičiavimo srityse

Dokumentai