Politikos sritys

Bendrosios skaitmeninės rinkos strategiją sudaro trys politikos sritys, dar vadinamos ramsčiais.

Naujausia

Pagrindinė informacija

Naudodamiesi internetinėmis priemonėmis ir paslaugomis europiečiai dažnai susiduria su kliūtimis. Gerai veikiančioje bendrojoje skaitmeninėje rinkoje bus mažiau kliūčių ir daugiau galimybių: joje žmonės ir įmonės galės laisvai prekiauti ir diegti inovacijas. Tai daryti jie galės teisėtai, saugiai ir už prieinamą kainą, tad jiems gyventi ir vykdyti veiklą bus lengviau.

Gana dažnai kliūtys fizinei bendrajai rinkai ima trukdyti ir virtualiame skaitmeniniame pasaulyje. Pavyzdžiui, elektroninės prekyvietės, kuriose teikiamos paslaugos internetu, tebėra daugiausia nacionalinės. Tik 7 % ES mažųjų ir vidutinių įmonių prekiauja kitoje valstybėje narėje. Tokia padėtis gali pasikeisti pagerinus bendrosios rinkos veikimą internete.

Vienas iš J.-C. Junckerio vadovaujamos Komisijos tikslų – sukurti bendrąją skaitmeninę rinką, kurioje užtikrinamas laisvas prekių, asmenų, paslaugų, kapitalo ir duomenų judėjimas ir kurioje piliečiai ir įmonės – nepriklausomai nuo kilmės ir gyvenamosios vietos – gali be trikdžių ir sąžiningai internetu gauti bei teikti prekes ir paslaugas.

Dėl bendrosios skaitmeninės rinkos Europos ekonomika galėtų pasipildyti 415 mlrd. eurų, būtų paskatintas užimtumas, ekonomikos augimas, konkurencija, investicijos ir inovacijos. Dėl jos gali išsiplėsti rinkos, būti teikiamos geresnės ir ekonomiškai efektyvesnės paslaugos, transformuojamos viešosios paslaugos ir kuriamos naujos darbo vietos. Be to, būtų įsteigta naujų pradedančiųjų įmonių, bendrovės galėtų augti ir diegti inovacijas daugiau kaip 500 mln. vartotojų turinčioje rinkoje.

Sukurta bendroji skaitmeninė rinka gali padėti Europai išlikti pasauline skaitmeninės ekonomikos lydere.

Objectives
  • Skatinti elektroninę prekybą ES kovojant su geografiniu blokavimu, užtikrinant pigesnį ir veiksmingesnį tarptautinių siuntų pristatymą
  • Modernizuoti ES autorių teisių taisykles, kad jos atitiktų skaitmeninį amžių
  • Atnaujinti ES audiovizualinio sektoriaus taisykles ir dirbti su platformomis, kad būtų sukurta visiems tinkamesnė aplinka, remiami Europos filmai, apsaugomi vaikai ir kovojama su neapykantos kurstymu
  • Gerinti Europos reagavimo į kibernetinius išpuolius pajėgumus sustiprinant ES kibernetinio saugumo agentūrą ENISA ir užtikrinant veiksmingas ES kibernetines atgrasymo ir baudžiamosios teisės priemones, kad būtų geriau apsaugoti Europos piliečiai, įmonės ir valdžios institucijos
  • Atskleisti Europos duomenų ekonomikos potencialą užtikrinant laisvą ne asmens duomenų judėjimą ES
  • Užtikrinti, kad Europos Sąjungoje visi turėtų patį geriausią galimą interneto ryšį ir galėtų visapusiškai dalyvauti skaitmeninėje ekonomikoje, – tai dar vadinama Europos gigabitinės visuomenės junglumu
  • Pritaikyti e. privatumo taisykles prie naujos skaitmeninės aplinkos
  • Padėti didelėms ir mažoms įmonėms, mokslininkams, piliečiams ir valdžios institucijoms kuo geriau išnaudoti naujas technologijas užtikrinant, kad visi turėtų būtinų skaitmeninių įgūdžių, ir skiriant lėšų ES moksliniams tyrimams sveikatos ir itin našaus skaičiavimo srityse

Dokumentai