Érintett szakpolitikai területek

A digitális egységes piaci stratégia három pillérre épül, vagyis három szakpolitikai területet ível át.

Háttér-információk

Az EU digitális egységes piacának célja, hogy csökkentse a tagállamközi online kereskedelem útjában álló akadályokat. A digitális egységes piacon a vállalkozások könnyebben, biztonságosabban és alacsonyabb költségek mellett tudják értékesíteni termékeiket és szolgáltatásaikat az interneten.

Az EU-beli kis- és középvállalkozásoknak mindössze 7%-a értékesíti termékeit határokon átívelő jelleggel. Ezen úgy tudunk változtatni, ha online is megteremtjük az egységes piacot.

A Jean-Claude Juncker által vezetett Bizottság arra törekszik, hogy digitális egységes piacot építsen ki, ahol az áruk, a személyek, a szolgáltatások, a tőke és az adatok szabad mozgása garantálva van, és ahol a polgárok és a vállalkozások – állampolgárságuktól, lakhelyüktől, illetve székhelyüktől függetlenül – zökkenőmentesen és egységes feltételekkel férhetnek hozzá az interneten az árukhoz és szolgáltatásokhoz.

A digitális egységes piac üzleti lehetőségeket teremthet az induló vállalkozások számára, a már működő cégeknek pedig lehetővé teheti, hogy tovább növekedjenek és innovatív megoldásokkal álljanak elő a mintegy 500 millió fogyasztót számláló uniós piacon.

A digitális egységes piac kiteljesítése elő fogja segíteni, hogy Európa továbbra is vezető szerepet töltsön be világszinten a digitális gazdaságban.

Objectives
  • Ösztönözni kell az e-kereskedelem térnyerését az EU-ban a területi alapú tartalomkorlátozás elleni fellépés, valamint a tagállamok közötti csomagküldés hatékonyabbá és olcsóbbá tétele révén.
  • Korszerűsíteni kell a szerzői jogra vonatkozó uniós szabályokat, hogy megfeleljenek a digitális kor követelményeinek.
  • Naprakésszé kell tenni az uniós audiovizuális szabályokat és egyenlő versenyfeltételeket kell teremteni az EU-beli audiovizuális szolgáltatók számára; fel kell lépni az illegális online tartalmak ellen és védeni kell a legkiszolgáltatottabb felhasználókat.
  • Az európai polgárok, vállalkozások és közintézmények kibertámadásokkal szembeni fokozott védelme érdekében meg kell erősíteni a kiberbiztonsággal foglalkozó uniós ügynökséget, az ENISA-t, valamint hatékony uniós válaszlépéseket kell hozni az elrettentés és a büntetőjog terén.
  • Gondoskodni kell a nem személyes adatok EU-n belüli szabad áramlásának világos szabályozásáról, hogy kiaknázhassuk az európai adatgazdaságban rejlő lehetőségeket.
  • Biztosítani kell, hogy az EU-ban mindenki a lehető legjobb internetkapcsolattal rendelkezzen (Összekapcsoltság az európai gigabitalapú társadalom szolgálatában).
  • Az EU elektronikus adatvédelemre vonatkozó szabályait hozzá kell igazítani az új digitális környezethez.
  • Segíteni kell a vállalkozásokat, a kutatókat, a polgárokat és a hatóságokat abban, hogy maradéktalanul ki tudják aknázni az új technológiákban rejlő lehetőségeket: gondoskodni kell arról, hogy mindenki rendelkezzen a nélkülözhetetlen digitális készségekkel és támogatni kell anyagilag az egészségügy és a nagyteljesítményű számítástechnika területére irányuló uniós kutatást.

Dokumentumok