Policy areas

A digitális egységes piaci stratégia három pillérre épül, vagyis három szakpolitikai területet ível át.

Background

Az európaiak gyakran akadályokba ütköznek, amikor online eszközöket és szolgáltatásokat szeretnének igénybe venni. A jól működő digitális egységes piacot kevesebb akadály és több lehetőség jellemzi: olyan egységes térséget értünk alatta, ahol a polgárok és a vállalkozások jogszerűen, biztonságosan és megfizethető költségek mellett tudnak egymással kereskedni, innovatív tevékenységet folytatni, illetve egymással kommunikálni. Ez minden piaci szereplő számára előnyös.

Azok az akadályok azonban, amelyek az egységes piac hagyományos, offline területein léteznek, gyakran a digitális szegmensben is megjelennek. Például az online szolgáltatások piaca még mindig nagyrészt belföldre korlátozódik. Az EU-beli kis- és középvállalkozásoknak mindössze 7%-a értékesíti termékeit határokon átívelő jelleggel. Ezen úgy tudunk változtatni, ha online is megteremtjük az egységes piacot.

A Jean-Claude Juncker által vezetett Bizottság arra törekszik, hogy digitális egységes piacot építsen ki, ahol az áruk, a személyek, a szolgáltatások, a tőke és az adatok szabad mozgása garantálva van, és ahol a polgárok és a vállalkozások – állampolgárságuktól, lakhelyüktől, illetve székhelyüktől függetlenül – zökkenőmentesen és egységes feltételekkel férhetnek hozzá az interneten az árukhoz és szolgáltatásokhoz.

A digitális egységes piac 415 milliárd euróval járulhatna hozzá az európai gazdaság teljesítményéhez, lendületet adva a munkahelyteremtésnek, a növekedésnek, a beruházásoknak és az innovációnak. Ha kiépül ez a térség, az lehetőséget teremt arra, hogy bővüljön a piaci kínálat, jobb és költséghatékonyabb szolgáltatások jöjjenek létre, megújuljanak a közszolgáltatások, és új álláshelyek nyíljanak meg. A digitális egységes piac egyúttal üzleti lehetőségeket teremthet az induló vállalkozások számára, a már működő cégeknek pedig lehetővé tenné, hogy tovább növekedjenek és innovatív megoldásokkal álljanak elő a több mint 500 millió fogyasztó szükségleteiről gondoskodó uniós piacon.

A digitális egységes piac kiteljesítése elő fogja segíteni, hogy Európa továbbra is vezető szerepet töltsön be világszinten a digitális gazdaságban.

Objectives
  • Ösztönözni kell az e-kereskedelem térnyerését az EU-ban a területi alapú tartalomkorlátozás elleni fellépés, valamint a tagállamok közötti csomagküldés hatékonyabbá és olcsóbbá tétele révén.
  • Korszerűsíteni kell a szerzői jogra vonatkozó uniós szabályokat, hogy megfeleljenek a digitális kor követelményeinek.
  • Naprakésszé kell tenni az audiovizuális szolgáltatásokra vonatkozó uniós szabályokat és az online platformokkal együttműködve gondoskodni kell a mindenki számára méltányos üzleti környezetről, az európai filmgyártás előmozdításáról, a gyermekek védelméről és a gyűlöletbeszéd elleni hathatós fellépésről.
  • Gondoskodni kell a kiberbiztonságról Európában, és elő kell segíteni a kiberbiztonság és a számítástechnikai bűnözés területén folytatott nemzetközi együttműködést.
  • Biztosítani kell, hogy az EU-ban mindenki a lehető legjobb internetkapcsolattal rendelkezzen, és ezáltal teljes mértékben részt tudjon venni a digitális gazdaságban (lásd: Összekapcsoltság az európai gigabitalapú társadalom szolgálatában).
  • Az EU elektronikus adatvédelemre vonatkozó szabályait hozzá kell igazítani az új digitális környezethez.
  • Segíteni kell a vállalkozásokat, a kutatókat, a polgárokat és a hatóságokat abban, hogy maradéktalanul ki tudják aknázni az új technológiákban rejlő lehetőségeket, és gondoskodni kell arról, hogy mindenki rendelkezzen a nélkülözhetetlen digitális készségekkel. Ennek szerves részeként támogatni kell anyagilag az egészségügy és a nagyteljesítményű számítástechnika területére irányuló uniós kutatást.

Dokumentumok