Policy areas

Strategija jedinstvenog digitalnog tržišta sastoji se od tri područja politike ili „stupa”

Background

Europljani se često suočavaju s preprekama kad se služe internetskim alatima i uslugama. Prepreke postoje iako ih EU već desecima godina nastoji ukloniti.


Rascjepkanost i prepreke koje na fizičkom jedinstvenom tržištu ne postoje usporavaju napredak EU-a. Na jedinstvenom digitalnom tržištu postoji manje prepreka i veći broj mogućnosti: to je prostor bez granica na kojem ljudi i poduzeća mogu trgovati, biti inovativni i komunicirati zakonito, sigurno i uz prihvatljiv trošak, što im olakšava živote.


Međutim, kad je riječ o internetskim uslugama, tržišta su trenutačno u velikoj mjeri domaća. Samo 7 % malih i srednjih poduzeća u EU-u prodaje u inozemstvu. To treba promijeniti uvođenjem jedinstvenog tržišta na internetu.


Junckerova Komisija želi stvoriti jedinstveno digitalno tržište na kojem je osigurano slobodno kretanje robe, osoba, usluga i kapitala te na kojem građani i poduzeća mogu neometano i ravnopravno pristupiti robi i uslugama na internetu, bez obzira na državljanstvo ili državu u kojoj žive.


Jedinstvenim digitalnim tržištem moglo bi se doprinijeti europskom gospodarstvu s 415 milijardi EUR, potičući radna mjesta, rast, konkurentnost, ulaganja i inovacije. Ono omogućuje širenje tržišta i bolje usluge po boljim cijenama te se u okviru njega nudi više izbora i stvaraju novi izvori zapošljavanja. Ono može stvoriti i mogućnosti za novoosnovana poduzeća te postojećim poduzećima omogućiti da rastu i uživaju prednosti tržišta s više od 500 milijuna ljudi.


Potpuno jedinstveno digitalno tržište omogućit će da Europa zadrži vodeći položaj u svijetu u digitalnom gospodarstvu te će pomoći europskim poduzećima da rastu na svjetskoj razini i transformirati naše javne usluge.

Objectives

Ciljevi su:


Dodatne informacije dostupne su na internetskoj stranici o digitalnoj politici

Documents