Politiikan alat

Digitaalisten sisämarkkinoiden strategia on jaoteltu kolmeen pilariin

Taustaa

EU:n digitaalisten sisämarkkinoiden tavoitteena on helpottaa liiketoimintaa EU-maiden rajojen yli. Yritysten on voitava harjoittaa kansainvälistä kauppaa laillisesti, turvallisesti ja kohtuullisin kustannuksin.

Vain 7 prosentilla EU:n pk-yrityksistä on myyntiä ulkomaille. Tämä voi muuttua, kun sisämarkkinat saadaan entistä tehokkaammin myös verkkoon.

Junckerin komission tavoitteena on luoda digitaaliset sisämarkkinat, joilla tavarat, palvelut, ihmiset, pääoma ja data voivat liikkua vapaasti maasta toiseen. Kansalaisten ja yritysten on voitava käyttää verkosta saatavia tuotteita ja palveluita saumattomasti ja tasavertaisesti kansallisuudesta tai asuinpaikasta riippumatta.

Digitaaliset sisämarkkinat luovat myös mahdollisuuksia uusien startup-yritysten perustamiseen ja olemassa olevien yritysten kasvuun ja innovointiin noin 500 miljoonan kuluttajan markkinoilla.

Digitaalisten sisämarkkinoiden toteuttaminen voi auttaa Eurooppaa varmistamaan johtavan asemansa digitaalitaloudessa.

Objectives
  • lisätä verkkokauppaa EU:ssa vähentämällä maarajoituksia ja tekemällä pakettien lähettämisestä EU-maiden välillä edullisempaa ja tehokkaampaa
  • uudenaikaistaa EU:n tekijänoikeussäännöt vastaamaan digitaaliajan vaatimuksia
  • päivittää EU:n audiovisuaalialan säännöt sekä luoda tasapuoliset toimintaedellytykset keskenään vertailukelpoisille digitaalisille palveluille, torjua laitonta verkkosisältöä ja suojella haavoittuvimpia käyttäjiä
  • parantaa EU:n kykyä reagoida kyberhyökkäyksiin vahvistamalla EU:n kyberturvallisuusvirastoa ENISAa ja luomalla toimiva EU:n kyberpelote ja tehokkaat rikosoikeudelliset keinot, jotta EU:n kansalaiset, yritykset ja julkiset laitokset olisivat paremmin suojattuja
  • vapauttaa EU:n datatalouden potentiaali varmistamalla muun kuin henkilötietoja sisältävän datan vapaata liikkuvuutta koskevat selkeät säännöt EU:ssa
  • varmistaa, että kaikilla on EU:ssa käytettävissään mahdollisimman hyvä internet-yhteys, jotta jokainen voi päästä osaksi digitaalitaloutta eli ”eurooppalaista gigabittiyhteiskuntaa
  • mukauttaa sähköisen viestinnän tietosuojasääntöjä uuteen digitaaliseen ympäristöön
  • auttaa kaikenkokoisia yrityksiä, tutkijoita, kansalaisia ja viranomaisia hyödyntämään uusia teknologioita optimaalisesti varmistamalla, että jokaisella on tarvittavat tietotekniset taidot, ja rahoittamalla EU-tutkimusta terveyden ja suurteholaskennan aloilla.

Asiakirjat