Politiikan alat

Digitaalisten sisämarkkinoiden strategia on jaoteltu kolmeen pilariin

Ajankohtaista

Taustaa

Verkkovälineiden ja -palvelujen käyttöön Euroopassa liittyy usein esteitä. Kun digitaaliset sisämarkkinat saadaan täyteen vauhtiin, esteet ovat muuttuneet mahdollisuuksiksi: kansalaiset saavat lisää kaupankäyntimahdollisuuksia ja yritykset uutta pontta innovointiin laillisessa, turvallisessa ja edullisessa toimintaympäristössä.

Sisämarkkinoiden fyysiset esteet heijastuvat liian usein digitaaliseen maailmaan. Esimerkiksi verkkopalvelujen markkinat ovat edelleen suurelta osin jäsenmaiden sisäisiä. Vain 7 prosentilla EU:n pk-yrityksistä on liiketoimintaa yli rajojen. Tämä voi muuttua, kun sisämarkkinat saadaan myös verkkoon.

Junckerin komission tavoitteena on luoda digitaaliset sisämarkkinat, joilla tavarat, palvelut, ihmiset, pääoma ja tiedot voivat liikkua vapaasti maasta toiseen. Kansalaisten ja yritysten on voitava käyttää verkosta saatavia tuotteita ja palveluita saumattomasti ja tasavertaisesti kansallisuudesta tai asuinpaikasta riippumatta.

Digitaaliset sisämarkkinat voisivat kasvattaa EU:n taloutta 415 miljardilla eurolla vuodessa ja lisätä työllisyyttä, kasvua, kilpailua, investointeja ja innovointia. Ne voivat laajentaa markkinoita, tarjota parempia ja kustannustehokkaampia palveluja, muuttaa julkisia palveluja ja luoda uusia työpaikkoja. Sisämarkkinat tarjoavat myös mahdollisuuksia uusien startup-yritysten perustamiseen ja olemassa olevien yritysten kasvuun ja innovointiin yli 500 miljoonan kuluttajan markkinoilla.

Digitaalisten sisämarkkinoiden toteuttaminen voi auttaa Eurooppaa varmistamaan johtavan asemansa digitaalitaloudessa.

Objectives
  • lisätä verkkokauppaa EU:ssa vähentämällä maarajoituksia ja tekemällä pakettien lähettämisestä EU-maiden välillä edullisempaa ja tehokkaampaa
  • uudenaikaistaa EU:n tekijänoikeussäännöt vastaamaan digitaaliajan vaatimuksia
  • päivittää EU:n audiovisualialan säännöt ja tehdä yhteistyötä verkkoalustojen kanssa toimintaympäristön tasapuolistamiseksi, eurooppalaisten elokuvien edistämiseksi, lasten suojelemiseksi ja vihapuheen torjumiseksi
  • parantaa EU:n kykyä reagoida kyberhyökkäyksiin vahvistamalla EU:n kyberturvallisuusvirastoa ENISAa ja luomalla tehokas EU:n kyberpelote ja rikosoikeudellinen vastaus, jotta Euroopan kansalaiset, yritykset ja julkiset laitokset olisivat paremmin suojattuja
  • vapauttaa EU:n datatalouden potentiaali varmistamalla muiden kuin henkilötietojen vapaa liikkuvuus EU:ssa
  • varmistaa, että kaikilla on EU:ssa käytettävissään paras mahdollinen internet-yhteys, jotta jokainen voi päästä osaksi digitaalitaloutta eli ”eurooppalaista gigabittiyhteiskuntaa”
  • mukauttaa sähköisen viestinnän tietosuojasääntöjä uuteen digitaaliseen ympäristöön
  • auttaa kaikenkokoisia yrityksiä, tutkijoita, kansalaisia ja viranomaisia hyödyntämään uusia teknologioita optimaalisesti varmistamalla, että jokaisella on tarvittavat tietotekniset taidot, ja rahoittamalla EU-tutkimusta huipputehokkaan tietojenkäsittelyn alalla.

Asiakirjat