Policy areas

Digitaalisten sisämarkkinoiden strategia on jaoteltu kolmeen pilariin

Background

Verkkovälineiden ja -palvelujen käyttöön Euroopassa liittyy usein esteitä. Näin on siitäkin huolimatta, että EU on jo vuosikymmeniä pyrkinyt purkamaan kaikenlaisia esteitä verkon ulkopuolella.


EU:ta haittaavat tässä hajanaisuus ja esteet, joita fyysisillä sisämarkkinoilla ei enää ole. Kun digitaaliset sisämarkkinat on toteutettu, niillä on vähemmän esteitä ja enemmän mahdollisuuksia. Ne tarkoittavat saumatonta aluetta, jolla ihmiset ja yritykset voivat käydä kauppaa, innovoida ja olla vuorovaikutuksessa lainmukaisesti, turvallisesti, suojatusti ja kohtuullisilla kustannuksilla, mikä helpottaa kaikkien elämää.


Nykyisin verkkopalvelujen markkinat ovat kuitenkin suurelta osin jäsenmaiden sisäisiä. Vain 7 prosentilla EU:n pk-yrityksistä on liiketoimintaa yli rajojen. Tämän on muututtava – sisämarkkinat on saatava myös verkkoon.


Junckerin komission tavoitteena on luoda digitaaliset sisämarkkinat, joilla tavarat, palvelut, ihmiset ja pääoma voivat liikkua vapaasti maasta toiseen. Kansalaisten ja yritysten on voitava käyttää verkossa saatavilla olevia tuotteita ja palveluita saumattomasti ja oikeudenmukaisella tavalla kansallisuudesta tai asuinpaikasta riippumatta.


Digitaaliset sisämarkkinat voisivat kasvattaa EU:n taloutta 415 miljardilla eurolla vuodessa ja luoda uusia työpaikkoja, kasvua, kilpailua, investointeja ja innovointia. Sisämarkkinat voivat laajentaa markkinoita, parantaa palveluita ja laskea niiden hintaa, tarjota enemmän valinnanvaraa ja luoda uusia työpaikkoja. Ne voivat luoda mahdollisuuksia uusien yritysten perustamiseen ja tarjota olemassa oleville yrityksille mahdollisuuksia kasvuun ja yli 500 miljoonan kuluttajan markkinoiden hyödyntämiseen.


Digitaalisten sisämarkkinoiden toteuttamisella varmistetaan, että Eurooppa pysyy maailman kärjessä digitaalitaloudessa, mikä edistää eurooppalaisten yritysten maailmanlaajuisia kasvupyrkimyksiä ja tuo julkiset palvelut täysipainoisesti digitaaliaikaan.

Objectives

Tavoitteena on muun muassa


Lisätietoa digitaalipolitiikan verkkosivustolla

Asiakirjat