Policy areas

Digitaalse ühtse turu strateegia koosneb kolmest poliitikavaldkonnast ehk sambast

Background

Veebivahendite ja -teenuste kasutamisel seisavad eurooplased sageli silmitsi takistustega. Seda ka vaatamata sellele, et EL on püüdnud mitme kümnendi jooksul neid takistusi kaotada.


ELi hoiavad tagasi killustumine ja tõkked, mida füüsilisel ühtsel turul ei ole. Digitaalsel ühtsel turul on vähem takistusi ja rohkem võimalusi: see on nähtamatu ala, kus inimesed ja ettevõtted saavad kaubelda, teha uuendusi ja suhelda seaduslikult, ohutult, turvaliselt ning taskukohase hinna eest, tehes oma elu kergemaks.


Kuid praegu on turud veebiteenuste puhul suures osas riigisisesed. Vaid 7% ELi väikestest ja keskmise suurusega ettevõtjatest kauplevad piiriüleselt. See peab muutuma digitaalse ühtse turu elluviimise kaudu.


Junckeri komisjoni eesmärk on luua digitaalne ühtne turg, kus on tagatud kaupade, isikute, teenuste ja kapitali vaba liikumine ning kus kodanikud ja ettevõtjad saavad sujuvalt ja õiglaselt veebipõhise juurdepääsu kaupadele ja teenustele, olenemata nende kodakondsusest või sellest, kus nad elavad.


Digitaalne ühtne turg tooks Euroopa majandusele juurde 415 miljardit eurot, edendades töökohti, majanduskasvu, konkurentsi, investeeringuid ja innovatsiooni. See aitab laiendada turge ja soodustada paremate teenuste pakkumist parema hinnaga, suurendada valikuvõimalusi ja luua uusi tööhõive allikaid. Digitaalne ühtne turg võib luua võimalusi uutele idufirmadele ja võimaldada olemasolevatel ettevõtetel kasvada ning saada kasu enam kui 500 miljonit inimest hõlmavast turust.


Digitaalse ühtse turu lõpuleviimine tagab, et Euroopa jääb maailmas digitaalmajanduse valdkonnas juhtivaks jõuks, aidates Euroopa ettevõtetel ülemaailmselt kasvada ning muutes meie avalikke teenuseid.

Objectives

Eesmärgid on muu hulgas järgmised:


Lisateavet leiate digitaalpoliitika veebisaidilt.

Dokumendid