Τομείς πολιτικής

Η στρατηγική για την Ψηφιακή Ενιαία Αγορά αποτελείται από τρεις τομείς πολιτικής ή «πυλώνες»

Επικαιρότητα

Γενικό πλαίσιο

Συχνά οι Ευρωπαίοι αντιμετωπίζουν εμπόδια όταν χρησιμοποιούν διαδικτυακά εργαλεία και υπηρεσίες. Σε μια λειτουργική Ψηφιακή Ενιαία Αγορά θα υπάρχουν λιγότερα εμπόδια και περισσότερες ευκαιρίες: οι άνθρωποι και οι επιχειρήσεις θα μπορούν να αναπτύσσουν εμπορικές συναλλαγές και να καινοτομούν ελεύθερα. Κι αυτό θα μπορούν να το επιτυγχάνουν με νόμιμο, ασφαλή και οικονομικά προσιτό τρόπο, κάνοντας τη ζωή τους ευκολότερη.

Πολύ συχνά, τα εμπόδια που υπάρχουν στην ενιαία αγορά εκτός διαδικτύου εξαπλώνονται και στον ψηφιακό χώρο του διαδικτύου. Για παράδειγμα, οι διαδικτυακές αγορές εξακολουθούν να περιχαρακώνονται κατά κύριο λόγο στα εθνικά σύνορα όσον αφορά τις διαδικτυακές υπηρεσίες. Μόνον το 7% των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων στην ΕΕ πραγματοποιούν πωλήσεις εκτός εθνικών συνόρων. Αυτό μπορεί να αλλάξει εάν η ενιαία αγορά γίνει πραγματικότητα εντός του διαδικτύου.

Στόχος της Επιτροπής Γιούνκερ είναι η δημιουργία μιας ψηφιακής ενιαίας αγοράς, όπου θα είναι κατοχυρωμένη η ελεύθερη κυκλοφορία αγαθών, προσώπων, υπηρεσιών και κεφαλαίων — και όπου οι πολίτες και οι επιχειρήσεις θα μπορούν να έχουν απρόσκοπτη και θεμιτή πρόσβαση σε διαδικτυακά αγαθά και υπηρεσίες, ανεξαρτήτως εθνικότητας και τόπου διαμονής.

Η ψηφιακή ενιαία αγορά θα μπορούσε να συνεισφέρει 415 δισ. ευρώ στην ευρωπαϊκή οικονομία, δημιουργώντας θέσεις εργασίας, ανάπτυξη, ανταγωνισμό, επενδύσεις και καινοτομία. Μπορεί να διευρύνει τα σύνορα των αγορών, να προσφέρει καλύτερες και οικονομικότερες υπηρεσίες, να αναμορφώσει τις δημόσιες υπηρεσίες και να δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας. Μπορεί επίσης να δημιουργήσει δυνατότητες για νεοφυείς επιχειρήσεις και να επιτρέψει στις επιχειρήσεις να αναπτύσσονται και να καινοτομούν σε μια αγορά άνω των 500 εκατομμυρίων πολιτών.

Η ολοκλήρωση της ψηφιακής ενιαίας αγοράς μπορεί να βοηθήσει την Ευρώπη να διατηρήσει την ηγετική θέση της στην παγκόσμια ψηφιακή οικονομία.

Objectives
  • Τόνωση του ηλεκτρονικού εμπορίου στην ΕΕ με άρση του γεωγραφικού αποκλεισμού και οικονομικότερη και αποτελεσματικότερη διασυνοριακή παράδοση των παραγγελιών
  • Εκσυγχρονισμός των κανόνων πνευματικής ιδιοκτησίας ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της ψηφιακής εποχής
  • Επικαιροποίηση των ευρωπαϊκών κανόνων για τα οπτικοακουστικά μέσα και συνεργασία με πλατφόρμες ώστε να δημιουργηθούν πιο θεμιτές συνθήκες για όλους, να προωθηθεί ο ευρωπαϊκός κινηματογράφος, να προστατεύονται τα παιδιά και να καταπολεμηθεί η ρητορική μίσους
  • Κλιμάκωση της ευρωπαϊκής αντίδρασης στις κυβερνοεπιθέσεις, μέσω της ενίσχυσης του ENISA, του οργανισμού της ΕΕ για την κυβερνοασφάλεια, καθώς και μέσω του σχεδιασμού αποτελεσματικών μέτρων ποινικού δικαίου και αποτροπής κυβερνοεπιθέσεων, έτσι ώστε να βελτιωθεί η προστασία των πολιτών, των επιχειρήσεων και των δημόσιων φορέων της Ευρώπης
  • Αξιοποίηση του δυναμικού της ευρωπαϊκής οικονομίας δεδομένων με ένα πλαίσιο για την ελεύθερη κυκλοφορία μη προσωπικών δεδομένων στην ΕΕ
  • Εξασφάλιση των καλύτερων δυνατών συνδέσεων στο διαδίκτυο για όλους στην ΕΕ, ώστε να μπορούν όλοι να συμμετέχουν πλήρως στην ψηφιακή οικονομία (η λεγόμενη «συνδεσιμότητα για μια ευρωπαϊκή κοινωνία των gigabit»)
  • Προσαρμογή των κανόνων για την προστασία της ιδιωτικότητας στο νέο ψηφιακό περιβάλλον (ePrivacy)
  • Παροχή βοήθειας σε μεγάλες και μικρές επιχειρήσεις, ερευνητές, πολίτες και δημόσιες αρχές ώστε να αξιοποιήσουν στο μέγιστο τις νέες τεχνολογίες, εξασφάλιση των απαραίτητων ψηφιακών δεξιοτήτων για όλους και χρηματοδότηση της έρευνας για την υγεία και την πληροφορική υψηλών επιδόσεων στην ΕΕ

Έγγραφα