Τομείς πολιτικής

Η στρατηγική για την Ψηφιακή Ενιαία Αγορά αποτελείται από τρεις τομείς πολιτικής ή «πυλώνες»

Γενικό πλαίσιο

Στόχος της ψηφιακής ενιαίας αγοράς είναι να υπάρχουν λιγότερα εμπόδια και περισσότερες ευκαιρίες για επιχειρηματικές δραστηριότητες μεταξύ των χωρών της ΕΕ με νόμιμο, ασφαλή, προστατευμένο και προσιτό τρόπο.

Μόνον το 7% των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων στην ΕΕ πραγματοποιούν πωλήσεις εκτός εθνικών συνόρων. Αυτό μπορεί να αλλάξει εάν η ενιαία αγορά γίνει πραγματικότητα εντός του διαδικτύου.

Στόχος της Επιτροπής Γιούνκερ είναι η δημιουργία μιας ψηφιακής ενιαίας αγοράς, όπου θα είναι κατοχυρωμένη η ελεύθερη κυκλοφορία αγαθών, προσώπων, υπηρεσιών και κεφαλαίων — και όπου οι πολίτες και οι επιχειρήσεις θα μπορούν να έχουν απρόσκοπτη και θεμιτή πρόσβαση σε διαδικτυακά αγαθά και υπηρεσίες, ανεξαρτήτως εθνικότητας και τόπου διαμονής.

Η ψηφιακή ενιαία αγορά μπορεί επίσης να δημιουργήσει δυνατότητες για νεοφυείς επιχειρήσεις και να επιτρέψει στις επιχειρήσεις να αναπτύσσονται και να καινοτομούν σε μια αγορά περίπου 500 εκατομμυρίων πολιτών.

Η ολοκλήρωση της ψηφιακής ενιαίας αγοράς μπορεί να βοηθήσει την Ευρώπη να διατηρήσει την ηγετική θέση της στην παγκόσμια ψηφιακή οικονομία.

Objectives
  • Τόνωση του ηλεκτρονικού εμπορίου στην ΕΕ με άρση του γεωγραφικού αποκλεισμού και οικονομικότερη και αποτελεσματικότερη διασυνοριακή παράδοση των παραγγελιών
  • Εκσυγχρονισμός των κανόνων πνευματικής ιδιοκτησίας ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της ψηφιακής εποχής
  • Επικαιροποίηση των κανόνων της ΕΕ για τα οπτικοακουστικά μέσα και δημιουργία ίσων όρων ανταγωνισμού για συγκρίσιμες ψηφιακές πηγές, αντιμετώπιση του παράνομου υλικού στο διαδίκτυο και προστασία των πλέον ευάλωτων χρηστών.
  • Εντατικοποίηση της ευρωπαϊκής αντίδρασης στις κυβερνοεπιθέσεις, μέσω της ενίσχυσης του ENISA, του οργανισμού της ΕΕ για την κυβερνοασφάλεια, καθώς και μέσω του σχεδιασμού αποτελεσματικών μέτρων ποινικού δικαίου και αποτροπής κυβερνοεπιθέσεων, έτσι ώστε να βελτιωθεί η προστασία των πολιτών, των επιχειρήσεων και των δημόσιων φορέων της Ευρώπης
  • Αξιοποίηση του δυναμικού της ευρωπαϊκής οικονομίας δεδομένων με σαφείς κανόνες για την ελεύθερη κυκλοφορία μη προσωπικών δεδομένων στην ΕΕ
  • Εξασφάλιση των καλύτερων δυνατών συνδέσεων στο διαδίκτυο για όλους στην ΕΕ μέσω της «συνδεσιμότητας για μια ευρωπαϊκή κοινωνία των gigabit»
  • Προσαρμογή των κανόνων για την προστασία της ιδιωτικότητας στο νέο ψηφιακό περιβάλλον (ePrivacy)
  • Παροχή βοήθειας σε μεγάλες και μικρές επιχειρήσεις, ερευνητές, πολίτες και δημόσιες αρχές ώστε να αξιοποιήσουν στο μέγιστο τις νέες τεχνολογίες, εξασφάλιση των απαραίτητων ψηφιακών δεξιοτήτων για όλους και χρηματοδότηση της έρευνας για την υγεία και την πληροφορική υψηλών επιδόσεων στην ΕΕ

Έγγραφα