Politikområder

Strategien for det digitale indre marked omfatter tre politikområder, de såkaldte søjler.

Baggrund

EU's digitale indre marked skal mindske hindringer og skabe muligheder for at gøre forretninger på tværs af grænserne i EU på en lovlig, sikker og prismæssigt overkommelig måde.

Kun 7 % af EU's små og mellemstore virksomheder sælger deres produkter på tværs af grænserne. Det kan der ændres på, hvis det indre marked kommer online.

Det er Juncker-Kommissionens mål er at skabe et digitalt indre marked, hvor den frie bevægelighed for varer, personer, tjenesteydelser, kapital og data er sikret, og hvor borgerne og virksomhederne problemfrit og under rimelige forhold kan få adgang til varer og tjenesteydelser på nettet, uanset deres nationalitet og bopæl.

Det digitale indre marked kan skabe muligheder for nye virksomheder og gøre det lettere for virksomheder at vokse og innovere på et marked med over 500 millioner mennesker.

Et gennemført digitalt indre marked kan hjælpe Europa med at bevare sin førerposition i den digitale økonomi.

Objectives
  • Fremme af e-handel i EU ved at hindre geografisk blokering og gøre pakkeleveringen på tværs af grænserne billigere og mere effektiv
  • Modernisering af EU's regler om ophavsret, så de passer bedre til den digitale tidsalder
  • Opdatering af EU's regler på det audiovisuelle område  og skabelse af lige vilkår for sammenlignelige digitale kilder, bekæmpelse af ulovligt indhold på nettet og beskyttelse af de mest sårbare brugere
  • Optrapning af Europas indsats over for cyberangreb ved at styrke ENISA, EU's agentur for internetsikkerhed, og etablere et effektivt cyberforsvar og effektive strafferetlige foranstaltninger i EU for at beskytte Europas borgere, virksomheder og offentlige institutioner bedre.
  • Frigørelse af potentialet ved en europæisk dataøkonomi med klare regler for fri udveksling af andre oplysninger end personoplysninger i EU
  • Alle mennesker i EU skal have den bedst mulige internetforbindelse gennem strategien "konnektivitet i et europæisk gigabitsamfund"
  • Tilpasning af e-databeskyttelsesreglerne til det nye digitale miljø
  • Hjælp til store og små virksomheder, forskere, borgere og offentlige myndigheder, så de kan få det bedste ud af nye teknologier ved at sørge for, at alle har de nødvendige digitale færdigheder, og ved at finansiere EU-forskning i sundhed og højtydende databehandling

Dokumenter