Policy areas

Strategien for det digitale indre marked omfatter tre politikområder, de såkaldte søjler.

Background

Europæerne støder ofte på forhindringer, når de anvender onlineværktøjer og -tjenester, og det til trods for at EU har brugt flere årtier på at fjerne disse forhindringer "offline".


Fragmentering og forhindringer, som ikke findes på det fysiske indre marked, holder EU i en spændetrøje. I et digitalt indre marked er der færre forhindringer og flere muligheder: Det er et område uden barrierer, hvor mennesker og virksomheder kan handle, innovere og interagere på en sikker og billig måde, og som gør livet lettere for dem.


Men indtil videre er markederne i høj grad indenlandske, når det drejer sig om onlinetjenester. Kun 7 % af EU's små og mellemstore virksomheder sælger deres produkter på tværs af grænserne. Det skal der ændres på, så det indre marked også fungerer fuldt ud på nettet.


Det er Juncker-Kommissionens mål er at skabe et digitalt indre marked, hvor den frie bevægelighed for varer, personer, tjenesteydelser og kapital er sikret, og hvor borgerne og virksomhederne problemfrit og under rimelige forhold kan få adgang til varer og tjenesteydelser på nettet uanset deres nationalitet eller bopælsland.


Det digitale indre marked vil årligt kunne bidrage med 415 mia. EUR til den europæiske økonomi og sætte skub i beskæftigelsen, væksten, konkurrencen, investeringerne og innovationen. Det kan udvide markeder og skabe bedre tjenesteydelser til bedre priser, give et større udvalg og skabe nye kilder til beskæftigelse. Det kan skabe muligheder for nye virksomheder og gøre det lettere for eksisterende virksomheder at vokse og drage fordel af et marked med over 500 millioner mennesker.


Et gennemført digitalt indre marked vil desuden sikre, at Europa fastholder sin førerposition i verden inden for den digitale økonomi og dermed hjælpe de europæiske virksomheder med at vokse globalt og forandre den offentlige service.

Objectives

Vores målsætninger:


Du kan finde flere oplysninger på vores website om digital politik.

Dokumenter