Politikområder

Strategien for det digitale indre marked omfatter tre politikområder, de såkaldte søjler.

Seneste

Baggrund

Europæerne støder ofte på forhindringer, når de anvender onlineværktøjer og -tjenester. Med et velfungerende digitalt indre marked vil der være færre forhindringer og flere muligheder: Det vil give forbrugere og virksomheder mulighed for at handle og innovere frit på en sikker og billig vis, og således gøre deres liv lettere.

Det hænder ofte, at hindringer på det indre marked spreder sig til den digitale onlineverden. F.eks. retter onlinemarkedspladser sig stadig hovedsageligt til det indenlandske marked hvad angår onlinetjenester. Kun 7 % af EU's små og mellemstore virksomheder sælger deres produkter på tværs af grænserne. Det kan der ændres på, hvis det indre marked kommer online.

Det er Juncker-Kommissionens mål er at skabe et digitalt indre marked, hvor den frie bevægelighed for varer, personer, tjenesteydelser, kapital og data er sikret, og hvor borgerne og virksomhederne problemfrit og under rimelige forhold kan få adgang til varer og tjenesteydelser på nettet, uanset deres nationalitet og bopæl.

Det digitale indre marked vil årligt kunne bidrage med 415 mia. euro til den europæiske økonomi og sætte skub i beskæftigelsen, væksten, konkurrencen, investeringerne og innovationen. Det kan udvide markeder og skabe bedre tjenesteydelser til bedre priser, reformere offentlige tjenester og skabe nye arbejdspladser. Det kan skabe muligheder for nye virksomheder og gøre det lettere for virksomheder at vokse og innovere på et marked med over 500 millioner mennesker.

Et gennemført digitalt indre marked kan hjælpe Europa med at bevare sin førerposition i den digitale økonomi.

Objectives
  • Fremme af e-handel i EU ved at hindre geografisk blokering og gøre pakkeleveringen på tværs af grænserne billigere og mere effektiv
  • Modernisering af EU's regler om ophavsret, så de passer bedre til den digitale tidsalder
  • Opdatering af EU's regler på det audiovisuelle område og etablering af platforme for at skabe et mere fair miljø for alle aktører, fremme europæiske film, beskytte børn og bekæmpe hadefuld tale
  • Optrapning af Europas indsats over for cyberangreb ved at styrke ENISA, EU's agentur for internetsikkerhed, og etablere et effektivt cyberforsvar og effektive strafferetlige foranstaltninger i EU for at beskytte Europas borgere, virksomheder og offentlige institutioner bedre.
  • Frigørelse af potentialet ved en europæisk dataøkonomi med en ramme for fri udveksling af andre oplysninger end personoplysninger i EU
  • Alle mennesker i EU skal have den bedst mulige internetforbindelse, så de kan deltage fuldt ud i den digitale økonomi - også kaldet "konnektivitet i et europæisk gigabitsamfund"
  • Tilpasning af e-databeskyttelsesreglerne til det nye digitale miljø
  • Hjælp til store og små virksomheder, forskere, borgere og offentlige myndigheder, så de kan få det bedste ud af nye teknologier ved at sørge for, at alle har de nødvendige digitale færdigheder, og ved at finansiere EU-forskning i sundhed og højtydende databehandling

Dokumenter