Policy areas

Background

Při používání online nástrojů a služeb se obyvatelé Evropy často setkávají s různými překážkami. Až bude jednotný digitální trh plně funkční, těchto překážek podstatně ubude. O to více se naskytne příležitostí: jednotlivci i podniky budou moci svobodně obchodovat a provádět inovace. A to vše v souladu se zákonem, s menším rizikem, větším zabezpečením a za dostupnou cenu. Každodenní život tak bude o poznání jednodušší.

Překážky existující na klasickém jednotném trhu se až příliš často přelévají i do online digitálního světa. Online trhy jsou často v oblasti služeb poskytovaných po internetu omezeny na území jednoho státu. Pouze 7 % malých a středních podniků v EU prodává i přes hranice. Přesunutím jednotného trhu do online prostředí to však lze změnit.

Junckerova Komise si klade za cíl vytvořit jednotný digitální trh, který zajistí volný pohyb zboží, osob, služeb, kapitálu a dat. Jednotlivci a podniky budou mít bezproblémový a spravedlivý přístup ke zboží a službám online – bez ohledu na jejich státní příslušnost nebo zemi bydliště.

Jednotný digitální trh by mohl evropskému hospodářství přinést 415 miliard eur, vytvořit nová pracovní místa, podpořit ekonomický růst, hospodářskou soutěž, investice a inovace. Nabídkou kvalitnějších služeb za výhodnější ceny může dojít k rozšíření trhů, dále proměně služeb veřejného sektoru a ke vzniku nových pracovních míst. Jednotný digitální trh by mohl také vytvořit příležitosti pro nové podniky a těm stávajícím umožnit růst a inovovat na trhu, který zahrnuje více než 500 milionů lidí.

Vytvoření jednotného digitálního trhu by Evropě pomohlo udržet si pozici světového lídra v oblasti digitální ekonomiky.

Objectives
  • Stimulovat elektronický obchod v EU vyřešením problematiky zeměpisného blokování (geo-blocking) a zefektivnit a snížit cenu přeshraničního doručování balíků
  • Modernizovat pravidla EU v oblasti autorského práva tak, by odpovídala potřebám digitální společnosti
  • Aktualizovat audiovizuální pravidla EU a spolupracovat s platformami na vytvoření spravedlivějšího prostředí pro všechny, na podpoře evropských filmů, ochraně dětí a boji proti nenávistným verbálním projevům
  • Podporou mezinárodní spolupráce v oblasti kybernetické bezpečnosti a boje proti kyberkriminalitě zajistit kybernetickou bezpečnost v Evropě
  • Zajistit, aby všichni v EU měli co nejlepší internetové připojení, a mohli se tak plně účastnit digitální ekonomiky, tj. zajistit tzv. připojení pro evropskou gigabitovou společnost
  • Přizpůsobit pravidla týkající se ochrany soukromí v odvětví elektronických komunikací novému digitálnímu prostředí
  • Pomáhat malým a středním podnikům, výzkumníkům, občanům a orgánům veřejné moci co nejvíce využívat výhod nových technologií. Za tímto účelem se bude klást důraz to, aby si potřebné digitální dovednosti osvojila celá populace a aby měl evropský výzkum v oblasti zdraví a vysoce výkonné výpočetní techniky dostatek finančních prostředků.

Dokumenty