Oblasti politiky

Souvislosti

Účelem jednotného digitálního trhu EU je omezit překážky a nabídnout více příležitostí k podnikání napříč hranicemi EU v prostředí, ve kterém platí právní předpisy, které je bezpečné a cenově dostupné.

Pouze 7 % malých a středních podniků v EU prodává i přes hranice. Přesunutím jednotného trhu do online prostředí to však lze změnit.

Junckerova Komise si klade za cíl vytvořit jednotný digitální trh, který zajistí volný pohyb zboží, osob, služeb, kapitálu a dat. Jednotlivci a podniky budou mít bezproblémový a spravedlivý přístup ke zboží a službám online – bez ohledu na jejich státní příslušnost nebo zemi bydliště.

Jednotný digitální trh by mohl také vytvořit příležitosti pro nové podniky a těm stávajícím umožnit růst a inovovat na trhu, na kterém mohou oslovit 500milionovouu evropskou populaci.

Vytvoření jednotného digitálního trhu by Evropě pomohlo udržet si pozici světového lídra v oblasti digitální ekonomiky.

Objectives
  • Stimulovat elektronický obchod v EU vyřešením problematiky zeměpisného blokování (geo-blocking) a zefektivnit a snížit cenu přeshraničního doručování balíků.
  • Modernizovat pravidla EU v oblasti autorského práva tak, by odpovídala potřebám digitální společnosti.
  • Aktualizace audiovizuálních předpisů EU a vytvoření rovných podmínek pro srovnatelné digitální zdroje, boj proti nezákonnému obsahu online a ochrana nejzranitelnějších skupin uživatelů
  • Zvýšit schopnost reakce Unie na kybernetické útoky posílením agentury ENISA (agentura EU, která se kybernetickou bezpečností zabývá), vytvořit účinné odstrašující mechanismy a prosazovat trestněprávní důsledky, aby byli evropští občané, podniky a orgány veřejné správy lépe chráněni.
  • Plně využít potenciál evropské datové ekonomiky díky jasným evropským pravidlům pro volný pohyb neosobních údajů v EU.
  • Zajistit, aby měl každý občan EU díky připojení pro evropskou gigabitovou společnost nejlepší možné připojení k internetu
  • Přizpůsobit pravidla týkající se ochrany soukromí v odvětví elektronických komunikací novému digitálnímu prostředí.
  • Pomáhat malým a středním podnikům, výzkumným pracovníkům, občanům a orgánům veřejné moci co nejvíce využívat výhod nových technologií. Za tímto účelem se bude klást důraz to, aby si potřebné digitální dovednosti osvojila celá populace a aby měl evropský výzkum v oblasti zdraví a vysoce výkonné výpočetní techniky dostatek finančních prostředků.

Dokumenty