Области на политиката

Стратегията за цифровия единен пазар се състои от три области на политиката или три „стълба“

Новости

Контекст

Цифровият единен пазар на ЕС има за цел да се намалят пречките и да се предлагат повече възможности за трансгранична стопанска дейност в ЕС по законен, безопасен, сигурен и финансово достъпен начин.

Само 7 % от малките и средните предприятия в ЕС извършват продажби зад граница. Това може да се промени чрез подобряване на функционирането на единния пазар онлайн.

Целта на Комисията на Юнкер е да се създаде цифров единен пазар, на който свободното движение на стоки, хора, услуги, капитали и данни е гарантирано и на който гражданите и предприятията имат безпроблемен и справедлив достъп до онлайн стоки и услуги без значение от каква националност са и къде живеят.

Цифровият единен пазар може да отвори възможности за новосъздадени дружества и да позволи на предприятията да се разрастват и да въвеждат иновации на пазар с около 500 милиона потребители.

Един напълно изграден цифров единен пазар може да помогне на Европа да запази позицията си на световен лидер в цифровата икономика.

Objectives
  • Стимулиране на електронната търговия в ЕС чрез преодоляване на блокирането на географски принцип, подобряване на ефективността и ценовата достъпност на трансграничните доставки на колетни пратки
  • Модернизиране на правилата на ЕС за авторското право, за да са адаптирани към цифровата епоха
  • Актуализиране на правилата на ЕС в аудиовизуалната област и създаване на равнопоставеност за съпоставимите цифрови източници, борба с незаконното онлайн съдържание и закрила на най-уязвимите потребители
  • Подобряване на способността на Европа за реагиране на кибератаки чрез укрепване на ENISA, агенцията на ЕС за киберсигурността, и създаване на ефективна система за възпиране на злоупотребите в киберпространството, включително чрез наказателното право, за да бъдат по-добре защитени европейските граждани, предприятия и обществени институции.
  • Отключване на потенциала на основана на данни европейска икономика чрез ясни правила за свободното движение на нелични данни в ЕС
  • Осигуряване на възможно най-добра интернет връзка за всеки в ЕС чрез свързаност за европейско общество на гигабитов интернет
  • Адаптиране на правилата за неприкосновеността на личния живот и електронните комуникации (ePrivacy) към новата цифрова среда
  • Подпомагане на големи и малки предприятия, изследователи, граждани и публични органи да извлекат максимална полза от новите технологии, като се гарантира, че всички имат необходимите цифрови умения и като се финансират научни изследвания в ЕС в областта на здравеопазването и високопроизводителните изчислителни технологии

Документи