Policy areas

Стратегията за цифровия единен пазар се състои от три области на политиката или три „стълба“

Background

Европейските граждани често се сблъскват с пречки, когато използват онлайн услуги и инструменти. Това е така, независимо че ЕС работи от десетилетия за премахването на пречките на физическия пазар.


Разпокъсаността и пречките, които не съществуват на физическия единен пазар, възпират развитието на Съюза. В рамките на един цифров единен пазар има по-малко пречки и повече възможности — той е безгранично пространство, в което гражданите и предприятията могат да търгуват, да правят нововъведения и да си взаимодействат законно, безопасно и на достъпни цени.


Понастоящем обаче, що се отнася до пазарите на онлайн услуги, те остават до голяма степен местни. Само 7 % от малките и средните предприятия продават зад граница. Това трябва да се промени чрез подобряване на функционирането на единния пазар онлайн.


Комисията на Юнкер има за цел да се създаде цифров единен пазар, на който свободното движение на стоки, хора, услуги и капитали е гарантирано и на който гражданите и предприятията имат безпроблемен и справедлив достъп до онлайн стоки и услуги — независимо от своята националност и местопребиваване.


Цифровият единен пазар може да допринесе с 415 млрд. евро към европейската икономика, като стимулира създаването на работни места, растежа, конкурентоспособността, инвестициите и иновациите. Той може да доведе до разширяване на пазарите и да стимулира предлагането на по-качествени услуги на по-добри цени, да осигури по-голям избор и да създаде нови източници на заетост. Той може да открие възможности за нови предприятия и да позволи на съществуващите компании да се разрастват и да се възползват от пазар с над 500 милиона потребители.


Напълно изграденият цифров единен пазар ще гарантира запазването на водещата позиция на Европа в областта на цифровата икономика, което ще помогне на европейските предприятия да развиват дейността си в световен мащаб и ще преобрази нашите обществени услуги.

Objectives

Целите включват:


Повече информация на уебсайта за политиката в областта на цифровите технологии

Документи