First Vice-PresidentRelated departments

Politik

Aktuellt

Bakgrund

Objectives
  • Skapa ett obligatoriskt register för organisationer och enskilda som bedriver lobbyverksamhet vid kommissionen, parlamentet och rådet.
  • Samarbeta med parlamentet och rådet om att avskaffa onödig byråkrati både på EU-nivå och i medlemsländerna.
  • Hitta sätt att fördjupa samarbetet mellan kommissionen och de nationella parlamenten.
  • Se över de lagar som tvingar kommissionen att godkänna genetiskt modifierade organismer även när en majoritet av EU-länderna är emot det.
  • Öka antalet kvinnor på ledande poster inom kommissionen.

Dokument