First Vice-PresidentRelated departments

Področja politike

Najnovejše

Osnovne informacije

Objectives
  • Uvesti obvezen register organizacij in posameznikov, ki lobirajo pri Komisiji, Evropskem parlamentu in Svetu EU.
  • V sodelovanju z Evropskim parlamentom in Svetom EU odpraviti nepotrebne birokratske postopke na evropski in nacionalni ravni.
  • Preučiti načine za izboljšanje sodelovanja med nacionalnimi parlamenti in Komisijo.
  • Spremeniti zakonodajo, ki Komisijo zavezuje, da odobri gensko spremenjene organizme, čeprav temu nasprotuje večina držav članic.
  • Povečati število žensk na vodstvenih in drugih upravnih položajih v Komisiji.

Dokumenti