First Vice-PresidentRelated departments

Oblasti politiky

Aktuality

Kontext

Objectives
  • Vytvorenie povinného registra organizácií a jednotlivcov lobujúcich v Komisii, Parlamente a Rade.
  • Spolupráca s Európskym parlamentom a Radou pri odstraňovaní zbytočnej byrokracie na európskej, ako aj vnútroštátnej úrovni.
  • Hľadanie spôsobov, ako prehĺbiť spoluprácu medzi národnými parlamentmi a Komisiou.
  • Preskúmanie právnych predpisov, ktoré nútia Komisiu povoľovať geneticky modifikované organizmy (GMO) dokonca i vtedy, keď s tým väčšina národných vlád nesúhlasí.
  • Zvýšenie počtu žien na riadiacich a iných administratívnych pozíciách v Komisii.

Dokumenty