First Vice-PresidentRelated departments

Obszary działalności

Aktualności

Kontekst

Objectives
  • Utworzenie obowiązkowego rejestru organizacji i osób zajmujących się lobbingiem w Komisji, Parlamencie i Radzie.
  • Współpraca z Parlamentem Europejskim i Radą mająca na celu likwidację zbędnych formalności zarówno na poziomie europejskim, jak i krajowym.
  • Znalezienie sposobów na pogłębienie współpracy między parlamentami krajowymi a Komisją.
  • Przegląd przepisów, które nakładają na Komisję obowiązek zatwierdzania organizmów zmodyfikowanych genetycznie (GMO), mimo że większość rządów państw członkowskich jest temu przeciwna.
  • Zwiększenie liczby kobiet pracujących na stanowiskach dyrektorskich i innych stanowiskach administracyjnych w Komisji.

Dokumenty